Title: Koloman Gajan nejen o Františku Grausovi
Other Titles: Koloman Gajan not only about František Graus
Authors: Morávková, Naděžda
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 1, s. 50-60.
Issue Date: 2011
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrM08weDJIclpSY21HUFBtcUp2d1lIQQ/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6133
ISSN: 1809-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: holocaust;František Graus;Koloman Gajan;Terezín
Keywords in different language: holocaust;František Graus;Koloman Gajan;Terezín
Abstract: Koloman Gajan (nar. 1918): český historik, profesor Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, účastník protifašistického odboje na východním Slovensku, vězněn v několika nacistických koncentračních táborech; 1961 – 66 docent, od 1966 profesor FF UK v Praze; 1970 byl z politických důvodů z fakulty propuštěn, 1990 zde obnovil pedagogickou a vědeckou činnost; věnuje se zejména moderním světovým a československým dějinám, dějinám česko-německých a česko-francouzských vztahů, osobnosti a dílu T. G. Masaryka; spoluautor a hlavní redaktor rozsáhlé syntézy Dějiny novověku III – IV (1973 – 74); protože Gajanovo jméno bylo nežádoucí, pokryl práci svým jménem profesor Jaroslav Charvát. Koloman Gajan je gymnaziálním spolužákem českého historika Františka Grause. V rozhovoru na něj vzpomíná.
Abstract in different language: Koloman Gajan (b. 1918): Czech historian and professor at Charles University in Prague, the party of anti-fascist resistance in the eastern Slovak Republic, imprisoned in several Nazi concentration camps, 1961-1966 Senior lecture of Charles University, since 1966 Professor of Charles University in Prague in 1970 released (political reason), in 1990 he came back to university, he focuses on the modern world history and the Czechoslovak history, the history of Czech-German and Czech-French relations, on personality and work of TG Masaryk, he´s co-author and chief editor of the extensive synthesis of Modern History III - IV (1973-1974); because Gajan´s name was inappropriate in normalization times, Professor Jaroslav Charvat covered his work on behalf of. Koloman Gajan is a schoolmate of Czech historian Frantisek Graus. There are some memories of Koloman Gajan about Graus.
Appears in Collections:Roč. 1, č. 1 (2011)
Články / Articles (KHI)
Roč. 1, č. 1 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moravkova_1.pdfPlný text178,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.