Název: Z úst na internet. Cesta pana Půty do 21. století
Další názvy: From the Mouth to the Internet. The Way of Mr. Půta to the 21th Century
Autoři: Krausová, Milada
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 1, s. 69-93.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrM08weDJIclpSY21HUFBtcUp2d1lIQQ/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6136
ISSN: 1812-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: historické legendy;historické povědomí;internet;Půta Švihovský from Rýznberk
Klíčová slova v dalším jazyce: historical legends;historical consciousness;Internet;Puta Svihovský from Ryznberk
Abstrakt: Příspěvek se zabývá rozborem v západních Čechách populárních pověstí o Půtovi Švihovském z Rýzmberka a obrazem této osobnosti v českém historickém vědomí. Přední šlechtic jagellonské doby (zemřel roku 1504) je dodnes známější jako aktér pověstí, než jako historická osobnost. Historický Půta byl nejvyšším zemským sudím. Proslul také jako přesvědčený katolík, protivník českých bratrů a stavebník. Právě k jeho dvěma hradům, Švihov a Rabí se vztahuje vyprávění o jeho konci (dle tradice ho měl odnést čert) a posmrtném trestu. Autorka analyzuje pověsti o Půtovi, způsoby jejich šíření a zpracování ve vybraných novějších sbírkách pověstí. Rozebírá rovněž příklady novodobého prezentování historických pověstí za pomoci internetu.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper deals with the analysis legends about Puta Svihovsky from Ryzmberk, very popular story in western Bohemia and shows an image of this personality in the Czech historical consciousness. The leading nobleman of Jagiellonian period (died 1504) is still a well-known reputation as an story character than as a historical personality. Historical Puta was the highest provincial referee. He also became famous as a convinced Catholic, an opponent of the Czech Brethren and the builder. The story about his end relates to the two castles, Rabi and Svihov, (according to tradition, he was taken by the devil) and his posthumous punishment. The author analyzes the reputation of wander, their methods of distribution and processing in recent collections of selected tales. She examines also presenting examples of modern historical legends by the Internet.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 1, č. 1 (2011)
Články / Articles (KHI)
Roč. 1, č. 1 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
krausova.pdfPlný text1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6136

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.