Název: Za panem Radoušem: Interpretace pověsti v průběhu staletí
Další názvy: On behalf of Lord Radouš: Interpreting a tale in the course of the centuries
Autoři: Krausová, Milada
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 2, s. 121-147.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit
http://hdl.handle.net/11025/6153
ISSN: 1828-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: historické pověsti;Plzeň;Schiebl, Jaroslav;Radyně;Radouš
Klíčová slova v dalším jazyce: historical legends;Pilsen;Schiebl, Jaroslav;Radyně;Radouš
Abstrakt: V článku je zpřehledněn vývoj pověstí o Radoušovi z oblasti Plzeňska. Postava Radouše se poprvé objevuje u renesančního kronikáře Hájka z Libočan, který ho označil za zakladatele hradu Radyně a Starého Plzence. Starší texty k Radoušovi shrnul sběratel Jaroslav Schiebl ve sbírce „Hrad Radyně. Pověsti a staré tradice“ (1924). Autorka se zaměřuje na proměnu obrazu Radouše v různých historických obdobích, včetně nejnovějších interpretací (historické slavnosti, komercionalizace tématu, nová literární zpracování).
Abstrakt v dalším jazyce: On behalf of Lord Radouš. Interpreting a tale in the course of the centuries. The essay presents a survey of a tale’s development concerning a Lord called Radouš from Plzeň’s region. The character of Radouš appears first in the renaissance chronicle by Hájek z Libočan, who describes him as the founder of the Radyně castle and Old- Plzeň. Older texts concerning Radouš have been collected by the collector Jaroslav Schiebl in his book “Hrad Radyně. Pověsti a staré tradice” (The castle of Radyně. Tale and old tradition.”) (1924). The author focuses on the changing image of Radouš in different historical periods including current interpretations (historical festivities, commercialization of the subject, and new literary adaptation).
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 1, č. 2 (2011)
Články / Articles (KHI)
Roč. 1, č. 2 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krausova.pdfPlný text637,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6153

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.