Název: Stanovení potenciálových oken a kapacity dvojvrstvy elektrolytů na bázi sulfolanu
Autoři: Máca, Josef
Sedlaříková, Marie
Vondrák, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2013, č. 4, NZEE 2013.
Datum vydání: 4-zář-2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo4_2013/r7c4c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6207
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: akumulátor;hořlavost;elektrolyt;sulfolane
Klíčová slova v dalším jazyce: battery;combustibility;electrolyte;sulfolane
Abstrakt: Akumulátory jsou naprostou běžnou součástí lidské každodenní činnosti. Vždy se jedná o některý druh elektrochemického zdroje elektrické energie jako nikl-metalhydrydové, nikl – kadmiové, lithio – jodové nebo nejrozšířenější lithium iontové. Moderní lithno – iontové akumulátory se skládají u kladné elektrody sestávající se většinou z lithium kobalt oxidu LiCoO2, polyethylenového nebo polypropylenového separatoru, elektrolytu na bázi organických bezvodých rozpouštědel a záporné elektrody vyrobené z uhlíkatého materiálu. Většina těchto materiálu je hořlavých a proto je potřeba hledat nové materiály, které budou snižovat hořlavost akumulátoru. Jednou z možností je použít méně hořlavá rozpouštědla v elektrolytu, jako vhodný kandidát se jeví sulfolan a jeho směsi. Práce se zabývá stanovením potenciálových oken těchto elektrolytů pro použití jak v standartních elektrolytech tak jako elektrolyty pro nové „vysokonapěťové“ 5 V akumulátory. Pro stanovení kompatibility elektrolytu s elektrodovým materiálem je určována kapacity dvojvrstvy, které má významní vliv na vlastnosti akumulátoru z pohledu cyklovatelnosti a celkové kapacity článku.
Abstrakt v dalším jazyce: Batteries are common part of human daily activities. Batteries are always some kind of electrochemical sources of electric energy like nickel – methylhydrid, nickel – cadmium, lithium – iodide or the most widespread litnium – ion. Modern lithium – ion batteries are composed from positive electrode, which is mostly lithium cobalt oxide LiCoO2, polypropylene or polyethylene separator, electrolytes on organic waterless solvent base and negative electrode made from carbon material. Most part of this materials is flammable and that is the reason for search new materials, which will reduce the flammability of batteries. One possibility is to use low flammable solvents for electrolytes such as sulfolane and its mixtures. This work is focused on determination of potential window of these solvents for both these common used batteries and new “high voltage” 5 V batteries. For the compatibility of electrolyte and electrode material is the double layer capacity determined which affecting the cyclic number and total capacity of batteries.
Práva: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2013)
Číslo 4 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r7c4c2.pdfPlný text759,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6207

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.