Název: Elementární báze poznání: protokolární věty
Autoři: Polák, Michal
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 3, s. 39-43.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6448
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: filosofie vědy;protokolární věty;Otto Neurath;Rudolph Carnap
Klíčová slova v dalším jazyce: philosophy of science;protocolar sentences
Abstrakt: The paper deals with protocol sentences as a basis for elementary knowledge of our world. There is a striking difference between two approaches to the protocol sentences: from Carnap’s point of view, protocol sentences are non-revisable basic sentences, so they must be accepted as a convention without possibility of falsification. While from Neurath’s point of view, protocol sentences are not basis of our knowledge for they are still open to revisions. This paper tries to articulate only selected aspects of these differences and is not intended to offer complex view to the problem of protocol sentences.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2010)
Články / Articles (KFI)
Číslo 3 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Polak.pdfPlný text118,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6448

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.