Název: Vojvodovské dublety
Autoři: Penčev, Vladimir
Jakoubek, Marek
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 1, s. 14-39.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6520
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Bulharsko;čeští imigranti;slovenští imigranti;Vojvodovo;kulturní antropologie
Klíčová slova v dalším jazyce: Bulgaria;czech immigrants;slovak immigrants;cultural anthropology;Vojvodovo
Abstrakt: „Vojvodovan doublets“ presents a quite specific and unusual textual formation. It consists of two parts: the Czech translation of the text written by the Bulgarian ethnologist Vladimir Penčev and the commentary written (four years later) by the Czech anthropologist (and the translator of Penčev’s article) Marek Jakoubek. Penčev’s part discusses the differences between two communities – that of the „Bulgarian“ Czechs (inhabitants of the village of Vojvodovo) and „Bulgarian“ Slovaks (inhabitants of the villages of Brašljanica, Podem / former Mrtvica/ and Gorna Mitropolja) and their descendants – in relation to the textual realization of its identities (or its absence). Penčev finds no proofs of the textual fixation of the specific identity of the „Bulgarian“ Czechs, except for the History of Vojvodovo – the village chronicle written by its former mayor Neco P. Necov who was, however, a Bulgarian. Quite differently, he describes on the side of the „Bulgarian“ Slovaks many textual activities including periodically published yearbook Ročenka Slovákov z Bulharska. Jakoubek’s commentary consists of proving that textual manifestations of the (ex)Vojvodovo villagers’ specific identity are not only plentiful, but also that their community continues to exist till present day in a very vital form.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2009)
Články / Articles (KSA)
Číslo 1 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pencev.pdfPlný text496,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6520

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.