Název: Řízení rizik v etapě vývoje technologického procesu
Autoři: Machač, Jan
Steiner, František
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 2.
Datum vydání: 29-bře-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo2_2012/r6c1c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/687
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: řízení rizik;výrobní procesy
Klíčová slova v dalším jazyce: risk management;production process
Abstrakt: Řízení rizik je nedílnou součástí každé moderní výrobní společnosti, protože provozování podniku je vždy spojeno s nejrůznějšími druhy rizik. Proto je nezbytné vyvíjet a zlepšovat způsoby implementace systému řízení rizik do podnikových procesů. Rizika by měla být kontrolována napříč všemi úrovněmi ve smyslu finančním, environmentálním a pracovní bezpečnosti. Tento článek se zabývá implementací vhodných metod řízení rizik do etapy vývoje výrobního či technologického procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: Risk management is an integral part of every state-of-art production enterprise because running enterprises always go with various kinds of risks. Therefore, it is necessary to develop and improve ways of implementation of a risk control system into enterprise processes. Risks are supposed to be controlled across all levels of organization and considered in terms of finance, environment and occupational safety. This paper deals with the issue of implementation of proper risk analysis methods in the production or technological process development
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2012)
Články / Articles (KET)
Číslo 2 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c1c6.pdf577,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/687

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.