Title: Řízení rizik v etapě vývoje technologického procesu
Authors: Machač, Jan
Steiner, František
Citation: Electroscope. 2012, č. 2.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo2_2012/r6c1c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/687
ISSN: 1802-4564
Keywords: řízení rizik;výrobní procesy
Keywords in different language: risk management;production process
Abstract: Řízení rizik je nedílnou součástí každé moderní výrobní společnosti, protože provozování podniku je vždy spojeno s nejrůznějšími druhy rizik. Proto je nezbytné vyvíjet a zlepšovat způsoby implementace systému řízení rizik do podnikových procesů. Rizika by měla být kontrolována napříč všemi úrovněmi ve smyslu finančním, environmentálním a pracovní bezpečnosti. Tento článek se zabývá implementací vhodných metod řízení rizik do etapy vývoje výrobního či technologického procesu.
Abstract in different language: Risk management is an integral part of every state-of-art production enterprise because running enterprises always go with various kinds of risks. Therefore, it is necessary to develop and improve ways of implementation of a risk control system into enterprise processes. Risks are supposed to be controlled across all levels of organization and considered in terms of finance, environment and occupational safety. This paper deals with the issue of implementation of proper risk analysis methods in the production or technological process development
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2012)
Články / Articles (KET)
Číslo 2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c1c6.pdf577,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.