Název: Možnosti stanovení vlhkosti v pevné izolaci transformátoru
Autoři: Dončuk, Jan
Mráz, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 2.
Datum vydání: 24-kvě-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo2_2012/r6c1c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/689
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: výkonové transformátory;pevná izolace;vlhkost;elektrotechnická diagnostika
Klíčová slova v dalším jazyce: power transformers;solid insulation;humidity;electrical diagnostics
Abstrakt: Výkonový transformátor je důležitým článkem elektrizační soustavy každého státu a z ekonomického hlediska se jedná o velice nákladnou investici. K zajištění jeho bezpečného a spolehlivého provozu je nutné mít aktuální informace o stavu transformátoru. Z těchto důvodů je vhodné monitorovat jednotlivé veličiny určující stav transformátoru. Zároveň znalost stavu transformátoru může pomoci prodloužit jeho technický život a není tak limitující pouze stáří transformátoru. Vlhkost patří společně s teplotou a oxidací k nejvýraznějším degradačním činitelům, které působí na elektroizolační systém transformátoru. Vlhkost je v transformátoru rozdělena nerovnoměrně a většina jí je obsažena v papíru. Cílem příspěvku je zhodnotit možnosti stanovení obsahu vlhkosti v pevné izolaci transformátoru.
Abstrakt v dalším jazyce: Power transformers play an important role in the electrical networks of each state, and from an economical point of view, they are an expensive investment. To maintain the safe and reliable function of transformers, it is necessary to have actual information. For these reasons it is required to monitor diagnostic quantities which determine the state of the transformer. Knowledge of the transformer’s state helps to extend its technical life, because the age of the transformer is not the only limiting factor. Moisture, temperature and oxidation - which affect the electro insulation systems of transformers - are the most serious causes of degradation. Moisture in a transformer is non uniform distributed and most of the moisture is stored in paper. The objective of this paper is to provide an assessment of ways in which to determine moisture content in solid insulation.
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2012)
Články / Articles (KET)
Číslo 2 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c1c4.pdf764,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/689

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.