Title: Možnosti stanovení vlhkosti v pevné izolaci transformátoru
Authors: Dončuk, Jan
Mráz, Pavel
Citation: Electroscope. 2012, č. 2.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo2_2012/r6c1c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/689
ISSN: 1802-4564
Keywords: výkonové transformátory;pevná izolace;vlhkost;elektrotechnická diagnostika
Keywords in different language: power transformers;solid insulation;humidity;electrical diagnostics
Abstract: Výkonový transformátor je důležitým článkem elektrizační soustavy každého státu a z ekonomického hlediska se jedná o velice nákladnou investici. K zajištění jeho bezpečného a spolehlivého provozu je nutné mít aktuální informace o stavu transformátoru. Z těchto důvodů je vhodné monitorovat jednotlivé veličiny určující stav transformátoru. Zároveň znalost stavu transformátoru může pomoci prodloužit jeho technický život a není tak limitující pouze stáří transformátoru. Vlhkost patří společně s teplotou a oxidací k nejvýraznějším degradačním činitelům, které působí na elektroizolační systém transformátoru. Vlhkost je v transformátoru rozdělena nerovnoměrně a většina jí je obsažena v papíru. Cílem příspěvku je zhodnotit možnosti stanovení obsahu vlhkosti v pevné izolaci transformátoru.
Abstract in different language: Power transformers play an important role in the electrical networks of each state, and from an economical point of view, they are an expensive investment. To maintain the safe and reliable function of transformers, it is necessary to have actual information. For these reasons it is required to monitor diagnostic quantities which determine the state of the transformer. Knowledge of the transformer’s state helps to extend its technical life, because the age of the transformer is not the only limiting factor. Moisture, temperature and oxidation - which affect the electro insulation systems of transformers - are the most serious causes of degradation. Moisture in a transformer is non uniform distributed and most of the moisture is stored in paper. The objective of this paper is to provide an assessment of ways in which to determine moisture content in solid insulation.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 (2012)
Články / Articles (KET)
Číslo 2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c1c4.pdf764,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/689

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.