Název: EEG database merging for BCI applications
Autoři: Doležal, Jaroslav
Šťastný, Jan
Švadlenka, Michal
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 3.
Datum vydání: 6-srp-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r5c4c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/697
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: EEG záznamy;slučování záznamů;rozhraní mozek-stroj
Klíčová slova v dalším jazyce: EEG records;records merging;brain-machine interface
Abstrakt: Příspěvek představuje metodu pro slučování různých EEG záznamů. Sloučením záznamů a stabilitou EEG se zabýváme s ohledem na dlouhodobé používání rozhraní mozek-stroj. Metoda pro slučování záznamů byla otestována na datech z experimentů provedených s časovým odstupem jednoho roku. Pro ověření správnosti metody byla provedena klasifikace pomocí klasifikátoru založeného na skrytých Markovských modelech a použití Laplaceovské filtrace a nezávislých komponent. Výsledky ukazují, že projevy pohybové aktivity v EEG lze detekovat jak v samostatných tak i sloučených záznamech, což dokazuje správnost navržené metody. Předkládaná metoda je nezbytný krok pro vyhodnocení středně a dlouhodobých změn v budoucích experimentech se systémem pro zpracování EEG v reálném čase vyvinutém naší skupinou. Analýza dat a dosažené výsledky klasifikace ukazují, že odezvy EEG na pohybovou aktivitu jsou stabilní.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper presents a method for merging of different EEG recordings. We deal with merging of recordings and EEG stability with respect to long-term Brain-Computer Interface usage. Recording sessions from experiments separated by a one year period are used to test the method. Classification results using a Hidden Markov Model based classifier and both Laplacian filtering and Independent Component Analysis are presented to validate the merge. The results indicate that movement-related EEG responses can be detected in both stand-alone and merged sessions which prove viability of the proposed method. The presented method is a necessary step to investigate short-term and long-term changes with future experiments using a real time EEG processing system developed by our group. Both data analysis and classification indicate that the movement-related EEG responses are stable.
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2012)
Číslo 3 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r5c4c3.pdf566,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/697

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.