Název: Využití dotykové plochy pro výuku dětí se specifickými poruchami učení
Autoři: Čermák, Karel
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 3.
Datum vydání: 19-čer-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r5c3c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/698
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: vzdělávání;děti se specifickou poruchou učení;dotykové displeje;učební pomůcky
Klíčová slova v dalším jazyce: teaching;children with specific learning disabilities;touchscreens;teaching aids
Abstrakt: Článek popisuje projekt, jehož myšlenkou je využití poměrně běžných zařízení k vytvoření speciálních pomůcek pro děti se specifickými poruchami učení – v tomto případě pojednává o využití levného dotykového displeje. V úvodu je popsána myšlenka, díky které projekt vznikl. Dále je popsán hardware, který byl v projektu použit. Následuje popis software, který je stěžejní částí tohoto projektu. V závěru je projekt zhodnocen a autor zde uvedl budoucí plány vedoucí k vytvoření dalších speciálních pomůcek.
Abstrakt v dalším jazyce: This article describes how to use common IT components to create interactive devices for children with learning disabilities. In this case the cheap touch monitor was used. The first part of this article shortly describes the main idea of this project. Next part talks about the hardware and software. Software is the main part of this project. The last part resumes the project.
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2012)
Články / Articles (KAE)
Číslo 3 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r5c3c4.pdf361,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/698

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.