Title: Využití dotykové plochy pro výuku dětí se specifickými poruchami učení
Authors: Čermák, Karel
Citation: Electroscope. 2012, č. 3.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo2_2012/r5c3c5.pdf
http://hdl.handle.net/11025/684
ISSN: 1802-4564
Keywords: vzdělávání;děti se specifickou poruchou učení;dotykové displeje;učební pomůcky
Keywords in different language: teaching;children with specific learning disabilities;touchscreens;teaching aids
Abstract: Článek popisuje projekt, jehož myšlenkou je využití poměrně běžných zařízení k vytvoření speciálních pomůcek pro děti se specifickými poruchami učení – v tomto případě pojednává o využití levného dotykového displeje. V úvodu je popsána myšlenka, díky které projekt vznikl. Dále je popsán hardware, který byl v projektu použit. Následuje popis software, který je stěžejní částí tohoto projektu. V závěru je projekt zhodnocen a autor zde uvedl budoucí plány vedoucí k vytvoření dalších speciálních pomůcek.
Abstract in different language: This article describes how to use common IT components to create interactive devices for children with learning disabilities. In this case the cheap touch monitor was used. The first part of this article shortly describes the main idea of this project. Next part talks about the hardware and software. Software is the main part of this project. The last part resumes the project.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2012)
Články / Articles (KAE)
Číslo 3 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c3c4.pdf361,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/698

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.