Název: Transporty z Terezína do Osvětimi
Další názvy: The Transports from Terezin to Auschwitz
Autoři: Legátová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/6995
Klíčová slova: koncentrační tábory;terezínský rodinný tábor;Auschwitz-Birkenau;terezínské ghetto;transporty;nacismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Terezin ghetto;Auschwitz-Birkenau;Terezin family camp;transports;nazism
Abstrakt: Obsahem této práce je popsat všechny transporty z terezínského ghetta do Osvětimi-Birkenau mezi zářím 1943 a květnem 1944. Transportní vlny byly v tomto období internovány do tzv. terezínského rodinného tábora. Příčinou transportů bylo nucené snížení počtu českých obyvatel terezínského ghetta za účelem zkrášlení Terezína a zlikvidování možného vzniku vzpoury českých vězňů. Současně měl být světu pomocí transportů dokázán poklidný a ničím nerušený život v ?pracovním táboře? Birkenau. Práce zahrnuje tři transportní vlny, které směřovaly do tzv. terezínského rodinného tábora. Jednotlivě transporty jsou v práci analyzovány od počátku deportace z terezínského ghetta po jejich konečný osud v plynových komorách. Deportace jsou vzájemně komparovány v otázce skladby vězňů jednotlivých transportů a jejich konkrétních osudů. Samostatná kapitola představuje každodenní život v táboře.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe all transports from Terezin Ghetto to Osvetim-Birkenau from September 1943 to May 1944. In this period the transportation groups were interned to so-called Terezin family camp. The cause of transports was forced reduction of number of Czech inhabitants of Terezin ghetto in order to beautify Terezin and to liquidate a possible rise of revolt of Czech prisoners. At the same time it was meant to show calm and untroubled life in ?work camp? Birkenau. The thesis is focused on three transportation waves that went to so-called Terezin family camp. The separate transports are analyzed from the beginning of transfer from Terezin ghetto to their final destiny in gas chambers. The transfers are compared in issues like structure of prisoners in particular transports and their concrete destiny. A separated chapter deals with everyday life in the camp. At the same time there are explained the privileges of prisoners and the cause of exceptional dealing with this camp.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Legatova - Transporty z Terezina do Osvetimi.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Legatova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Legatova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Legatova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce387,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6995

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.