Title: Německá invaze na Krétu v roce 1941
Other Titles: German Invasion of Crete in 1941
Authors: Adamec, Miroslav
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/6999
Keywords: vzdušná invaze;operace Merkur;výsadkáři;Kurt Student;Bernard Freyberg
Keywords in different language: airport invasion;operation Merkur;paratroopers;Kurt Student;Bernard Freyberg
Abstract: Tématem mojí bakalářské práce je Německá invaze na Krétu v roce 1941. Práce se zabývá řecko-italskou válkou, řecko-německou válkou a operací Merkur. Důležitou kapitolou tezí jsou hodnocení a důsledky bitvy o Krétu.
Abstract in different language: The title of my Bachelor Thesis is German Invasion of Crete in 1941. This work is concerned Greeco-Italian War, Greeco-German War and Operation Mercur. Most important objectives of the Thesis are evaluation and consequences battle of Crete.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nemecka invaze na Kretu v roce 1941.pdfPlný text práce450,58 kBAdobe PDFView/Open
Adamec_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Adamec_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Adamec_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce432,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.