Title: Okupace Československa 1968
Other Titles: Occupation of Czechoslovakia 1968
Authors: Křivancová, Jana
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7012
Keywords: okupace;srpen 1968;Moskevský protokol;pražské jaro;Alexandr Dubček;reformní frakce;varšavská pětka
Keywords in different language: occupation;August 1968;Moscow protocol;prague spring;Alexandr Dubček;reformist faction;warsaw five
Abstract: Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila Okupaci Československé republiky vojsky varšavské pětky, uskutečněné ve dnech z 20. 8. na 21. 8. roku 1968. Pokusila jsem se nastínit události a příčiny, které předcházely a vyprovokovaly radikální zásah Sovětského svazu a jeho partnerů. Po krátkém rozboru těchto událostí byla pozornost věnována hlavnímu tématu tj. samotné invazi a československé veřejnosti, která se netajila odporem a pohrdáním vůči okupantům. Analyzována byla také jednání československé vlády se sovětskými špičkami probíhající ve dnech 23. srpna až 26. srpna, která vyústila v tzv. Moskevský protokol.
Abstract in different language: For the theme of my thesis I chose the occupation of Czechoslovakia by the Warsaw fives, made on the 20th August for 21th August in 1968. I have tried to outline the events and causes that preceded and provoked radical intervention of the Soviet Union and its partners. After a short brief of these parsing events the attention was paid to the main topic, i.e. the invasion and the Czechoslovakia public, who made no secret of disgust and disdain for the occupiers. Analysed was also the negotiations of the government of Czechoslovakia with Soviet leaders going on 23th August to 26th August, which resulted in the so-called Moscow Protocol.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 1.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Krivancova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce877,62 kBAdobe PDFView/Open
Krivancova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce914,08 kBAdobe PDFView/Open
Krivancova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce578,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7012

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.