Název: Okupace Československa 1968
Další názvy: Occupation of Czechoslovakia 1968
Autoři: Křivancová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7012
Klíčová slova: okupace;srpen 1968;Moskevský protokol;pražské jaro;Alexandr Dubček;reformní frakce;varšavská pětka
Klíčová slova v dalším jazyce: occupation;August 1968;Moscow protocol;prague spring;Alexandr Dubček;reformist faction;warsaw five
Abstrakt: Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila Okupaci Československé republiky vojsky varšavské pětky, uskutečněné ve dnech z 20. 8. na 21. 8. roku 1968. Pokusila jsem se nastínit události a příčiny, které předcházely a vyprovokovaly radikální zásah Sovětského svazu a jeho partnerů. Po krátkém rozboru těchto událostí byla pozornost věnována hlavnímu tématu tj. samotné invazi a československé veřejnosti, která se netajila odporem a pohrdáním vůči okupantům. Analyzována byla také jednání československé vlády se sovětskými špičkami probíhající ve dnech 23. srpna až 26. srpna, která vyústila v tzv. Moskevský protokol.
Abstrakt v dalším jazyce: For the theme of my thesis I chose the occupation of Czechoslovakia by the Warsaw fives, made on the 20th August for 21th August in 1968. I have tried to outline the events and causes that preceded and provoked radical intervention of the Soviet Union and its partners. After a short brief of these parsing events the attention was paid to the main topic, i.e. the invasion and the Czechoslovakia public, who made no secret of disgust and disdain for the occupiers. Analysed was also the negotiations of the government of Czechoslovakia with Soviet leaders going on 23th August to 26th August, which resulted in the so-called Moscow Protocol.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 1.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krivancova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce877,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krivancova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce914,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krivancova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce578,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7012

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.