Název: Srbský odboj proti osmanské nadvládě v letech 1804-1831
Další názvy: The Serbian Resistance to Ottoman Rule in the Years 1804-1831
Autoři: Štorek, Milan
Vedoucí práce/školitel: Šedivý, Miroslav
Oponent: Novotný, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7028
Klíčová slova: Srbsko;Bělehradský pašalík;první srbské povstání;druhé srbské povstání;Knez;Osmanská říše;janičáři;autonomie;Balkánský poloostrov;Miloš Obrenović;Jiří Karadjordje
Klíčová slova v dalším jazyce: Serbia;Belgrade pashalik;first serbian uprising;second serbia uprising;Knez;Ottoman empire;janissaries;autonomy;Balkan peninsula;Miloš Obrenović;Jiří Karadjordje
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o srbském odboji proti osmanské nadvládě. Přibližuje příčiny povstání a analyzuje jeho jednotlivé fáze. Dále se zabývá vnitřní a zahraniční politikou významných osobností srbského povstání. Také mapuje postoje evropských mocností k srbskému povstání a popisuje jejich zásahy v problematice Balkánského poloostrova.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis deals with the Serbian rebellion against the Ottoman domination approaching the cause of the rebellion and analyzing it´s various stages. It also deals with domestic and foreign policies of major figures of the Serbian uprising, maps the attitudes of European powers to the Serbian uprising, and describes their intervention in the issue of the Balkan Peninsula.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Storek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce838,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Storek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce959,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Storek_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce444,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7028

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.