Title: Zlatý standard a jeho vývoj v první polovině 20. století
Other Titles: Gold Standard and its Development in the First Half of the 20. century
Authors: Šedivý, Vladimír
Advisor: Skřivan, Aleš
Referee: Novotný, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7035
Keywords: zlato;zlatý standard;měna;ekonomická krize;první polovina 20. století;Brettonwood
Keywords in different language: gold;gold standard;currency;economic crisis;first half of 20th century;Brettonwood
Abstract: První část práce se zabývá vznikem zlatých peněz a jednotlivými kroky, které se musely uskutečnit, aby něco jako zlatý standard vůbec mohlo fungovat. Je to tedy směnný obchod, vznik peněz, a v jaké podobě fungoval zlatý standard a samozřejmě institut centrálních bank, který byl jednou z příčin zrušení klasického zlatého standardu, hlavní příčinou byla ovšem první světová válka. Druhá část se zaobírá problematikou meziválečné éry. Tedy postupu k řešení ekonomických potíží, a transformacemi zlatého standardu. Řešení problematiky kolem Velké hospodářské deprese, která probíhala ve 30. letech. Což bylo jen vyústění mnoha problémů z let minulých. V závěrečné části se zaměřuji na konferenci v Brettonwoods a na nový mezinárodní měnový systém, který byl na této konferenci stvořen. Práce se snaží také popsat fungování a cíle nově vzniklých celosvětových organizací, které měly a dodnes mají za cíl podporu mezinárodního obchodu, a také se snaží o podporu států, které mají ekonomické problémy.
Abstract in different language: Golden standard. Only very few people can imagine to be paying with golden coins today. However, not so long ago, gold was the main currency and it was either directly used for payment or the banknotes were fully backed up by gold. The aim of this theses is to disclose the first half of 20th century in connection to the evolution of the golden standard. The first part of theses deals with the history and development of the gold standard, the way how gold became a currency, as well as what was the stadard of gold exchange, how it evolved and what circumstainces forced individual states to leave this standard. The developments between world wars is described in the second part, including economical theories and concrete steps of especially USA and Great Britain. Focus is given to the period of the world crises, since this time is extremely important for both the gold standard as well as worldwide development. Situation of the gold during the 2nd world war is mentioned only marginaly. Description of the situation at the very end and directly after the end of the 2nd world war constitutes the last part of theses. In particular it deals with Bretton-wood Currency Conference and newly established currency system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bc_prace_vladimir_sedivy.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Sedivy_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Sedivy_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce928 kBAdobe PDFView/Open
Sedivy_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce256,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7035

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.