Title: TJ Sokol Plzeň v letech 1883 - 1923
Other Titles: TJ Sokol Plzeň in years 1883 - 1923
Authors: Volínová, Václava
Advisor: Kodetová, Petra
Referee: Jeřábek, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7036
Keywords: Vznik;slet;sport;pozemek;budova;dluh;vývoj;válka;slavnost;vojsko
Keywords in different language: creation;festival;sport;land;building;debt;war;evolution;army
Abstract: V práci jsem se zabývala lety 1883 - 1923 v plzeňském Sokolu. V první kapitole je popsán vznik Sokola v Praze a v Plzni, dále pak vznik plzeňských sportovních klubů. V následující kapitole je popsána koupě pozemku, stavba nové sokolovny a vznik župy. Další části mé práce se týkají veřejných cvičení, sletů a zadluženosti Sokola. Poslední kapitola je o válečných a poválečných letech v Plzeňské jednotě.
Abstract in different language: At work I dealt with years 1883 - 1923 in the Pilsen Sokol. In the first chapter describe creation Sokol in Prague and in Pilsen, next creation Pilsner sports clubs. In following chapter decribe buy land, building edifice and creation "župa". Another part is about trainig, festival and debt. FInal chapter is about war years and post war years in Pilsen Sokol.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka_prace_Volinova_Vaclava_2013 _1_.pdfPlný text práce228,94 kBAdobe PDFView/Open
Volinova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce950,62 kBAdobe PDFView/Open
Volinova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce970,21 kBAdobe PDFView/Open
Volinova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce533,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.