Název: TJ Sokol Plzeň v letech 1883 - 1923
Další názvy: TJ Sokol Plzeň in years 1883 - 1923
Autoři: Volínová, Václava
Vedoucí práce/školitel: Kodetová, Petra
Oponent: Jeřábek, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7036
Klíčová slova: Vznik;slet;sport;pozemek;budova;dluh;vývoj;válka;slavnost;vojsko
Klíčová slova v dalším jazyce: creation;festival;sport;land;building;debt;war;evolution;army
Abstrakt: V práci jsem se zabývala lety 1883 - 1923 v plzeňském Sokolu. V první kapitole je popsán vznik Sokola v Praze a v Plzni, dále pak vznik plzeňských sportovních klubů. V následující kapitole je popsána koupě pozemku, stavba nové sokolovny a vznik župy. Další části mé práce se týkají veřejných cvičení, sletů a zadluženosti Sokola. Poslední kapitola je o válečných a poválečných letech v Plzeňské jednotě.
Abstrakt v dalším jazyce: At work I dealt with years 1883 - 1923 in the Pilsen Sokol. In the first chapter describe creation Sokol in Prague and in Pilsen, next creation Pilsner sports clubs. In following chapter decribe buy land, building edifice and creation "župa". Another part is about trainig, festival and debt. FInal chapter is about war years and post war years in Pilsen Sokol.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka_prace_Volinova_Vaclava_2013 _1_.pdfPlný text práce228,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volinova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce950,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volinova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce970,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Volinova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce533,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7036

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.