Title: Giovanni de Statia- italský stavitel v Plzni
Other Titles: Giovanni de Statia- Italian builder in Pilsen
Authors: Antošová, Gabriela
Advisor: Winter, Tomáš
Referee: Pech, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7041
Keywords: renesance;Plzeň;Statia;zámek;radnice;urbanizace;stavební materiály;sgrafita;architektura
Keywords in different language: Renaissance;Pilsen;Statia;castle;town hall;town planning;building materials;sgrafitto;architecture
Abstract: V práci se věnuji osobě stavitele, jeho činnosti před příchodem do Plzně a stavitelské práci v Plzni v kontextu s historickým a urbanistickým vývojem města. Nejvýznamnějším počinem stavitele je radniční komplex, který inspiroval i ostatní stavitele. Dále jsem sledovala, jak Giovanni de Statia využíval architektonických prvků a materiálů, které ukazují na vývoj jeho práce. Věnuji se také otázce, zda tohoto stavitele ovlivnilo i české prostředí a místní architektura.
Abstract in different language: In my thesis I interested in the personality of the master builder, his activity before his coming to Pilsen and his building work in Pilsen in context of the historical and the town planning development of the town. The most important work of this builder is a town hall system, that inspired also other master builders. Then I interested in Giovanni de Statia´s using of the architectonical elements and materials, that show the devevelopment of his work. I solved also the question, if this master builder was influenced Czech environment and local architecture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_ prace_-_Antosova.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Antosova_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce622,27 kBAdobe PDFView/Open
Antosova_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce891,46 kBAdobe PDFView/Open
Antosova_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce358,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.