Název: Giovanni de Statia- italský stavitel v Plzni
Další názvy: Giovanni de Statia- Italian builder in Pilsen
Autoři: Antošová, Gabriela
Vedoucí práce/školitel: Winter, Tomáš
Oponent: Pech, Milan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7041
Klíčová slova: renesance;Plzeň;Statia;zámek;radnice;urbanizace;stavební materiály;sgrafita;architektura
Klíčová slova v dalším jazyce: Renaissance;Pilsen;Statia;castle;town hall;town planning;building materials;sgrafitto;architecture
Abstrakt: V práci se věnuji osobě stavitele, jeho činnosti před příchodem do Plzně a stavitelské práci v Plzni v kontextu s historickým a urbanistickým vývojem města. Nejvýznamnějším počinem stavitele je radniční komplex, který inspiroval i ostatní stavitele. Dále jsem sledovala, jak Giovanni de Statia využíval architektonických prvků a materiálů, které ukazují na vývoj jeho práce. Věnuji se také otázce, zda tohoto stavitele ovlivnilo i české prostředí a místní architektura.
Abstrakt v dalším jazyce: In my thesis I interested in the personality of the master builder, his activity before his coming to Pilsen and his building work in Pilsen in context of the historical and the town planning development of the town. The most important work of this builder is a town hall system, that inspired also other master builders. Then I interested in Giovanni de Statia´s using of the architectonical elements and materials, that show the devevelopment of his work. I solved also the question, if this master builder was influenced Czech environment and local architecture.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_ prace_-_Antosova.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antosova_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce622,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antosova_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce891,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antosova_prubeh obhajoby2.pdfPrůběh obhajoby práce358,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7041

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.