Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda, Michal
dc.contributor.authorDraganovský, Martin
dc.contributor.refereeSudová, Jana
dc.date.accepted2013-08-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:43Z
dc.date.available2010-05-28cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:43Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-27
dc.identifier44374
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7050
dc.description.abstractPráce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části popisuji mimořádné události, vznik, ochranu, funkci jednotlivých orgánů a základní pomoc a základní pomoc. V praktické části jsem se zaměřil na testování teoretických a praktických otázek žáků na 2. stupni základní školy.cs
dc.format98 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmimořádná událostcs
dc.subjectkatasrofacs
dc.subjectživelné pohromycs
dc.subjecthaváriecs
dc.subjectintegrovaný záchranný systémcs
dc.subjectvýchova ke zdravícs
dc.titleOchrana obyvatelstva za mimořádných situací jako součást výchovy ke zdravícs
dc.title.alternativeProtection of the population in exceptional circumstances as part of health educationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra psychologiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the cases of emergency, slso the creation, protection and the task of authorities and the basic assistance. The practical part is focused on testing of theoretical and practical issues of pupils in secondary schools.en
dc.subject.translatedemergencyen
dc.subject.translateddisasteren
dc.subject.translatedaccidentsen
dc.subject.translatedintegrated rescue systemen
dc.subject.translatedhealth educationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Draganovsky.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Draganovsky - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce455,43 kBAdobe PDFView/Open
Draganovsky - oponent.pdfPosudek oponenta práce432,46 kBAdobe PDFView/Open
Draganovsky - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce128,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7050

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.