Název: Zdravá výživa v podmínkách školního stravování
Další názvy: Health nutrition under the contitions of school food.
Autoři: Morávková, Marie
Vedoucí práce/školitel: Jiřincová, Božena
Oponent: Svoboda, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7053
Klíčová slova: výživa;školní stravování;jídelna;zdravá výživa;školní zákon;projekty
Klíčová slova v dalším jazyce: nutrition;school meal;healthy nutrition;school canteens;project
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na zdravou výživu v podmínkách školního stravování. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce je rozčleněna na šest kapitol, které se věnují základním pojmům výživy, popisu základních složek potravy (makronutrienty, mikronutrienty), vniku stravovacích zvyklostí od narození, výchově ke stravovacím zvyklostem a činiteli, kteří ji ovlivňují. Teoretická část dále pojednává o stravování dětí v období povinné školní docházky a zdravotních rizicích, které doprovází nesprávnou výživu. Předposlední kapitola teoretické části je věnována stravování ve školní jídelně, charakterizuje školní stravování, zabývá se spotřebním košem, dodržováním hygienických podmínek a zákonů. Závěrečná kapitola teoretické části pojednává o projektech realizovaných na ZŠ, které jsou zaměřené na podporu zdravé výživy (Mléko do škol, Zdravá pětka apod.) Praktická část diplomové práce metodou výzkumného šetření (dotazníku) zjišťuje, zda žáci na ZŠ ve školní jídelně preferují spíše zdravé pokrmy nebo naopak pokrmy, které neodpovídají kritériím zdravé výživy. Veškerá získaná data jsou zpracována a vyhodnocena v tabulkách a grafech s popisem.
Abstrakt v dalším jazyce: My dissertation focuses on a topicof healthy nutrition in school rating conditions. It´s divided into 2 parts - theoretic and practical (empiric) ones. There are 6 chapters in thetheoretic part dealingwith basic terms as nutrition, food components (macronutrient, micronutricut), eatinghabits formativ education and influencingfactors. More overthere´s a following up ofthe progressofchildren rating in the compulsory school attendance course and possible dangerofit. Last but one charter consern sabout rating in school cauteen, cousumer basbet and a followin grelevantlaws, principles and hygienic terms. There are a few projects dealing with healthy diet support (Zdravá pětka etc.) to be implemented at elementary schools also. In the empiric part of the dissertation personal preferences related to health yor unhealthy food were inquired. All data were processed and as sessed in the tables and graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPS) / Theses (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Moravkova.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce654,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravkova - prubeh obahjob.pdfPrůběh obhajoby práce110,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7053

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.