Title: Zdravá výživa v podmínkách školního stravování
Other Titles: Health nutrition under the contitions of school food.
Authors: Morávková, Marie
Advisor: Jiřincová, Božena
Referee: Svoboda, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7053
Keywords: výživa;školní stravování;jídelna;zdravá výživa;školní zákon;projekty
Keywords in different language: nutrition;school meal;healthy nutrition;school canteens;project
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na zdravou výživu v podmínkách školního stravování. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce je rozčleněna na šest kapitol, které se věnují základním pojmům výživy, popisu základních složek potravy (makronutrienty, mikronutrienty), vniku stravovacích zvyklostí od narození, výchově ke stravovacím zvyklostem a činiteli, kteří ji ovlivňují. Teoretická část dále pojednává o stravování dětí v období povinné školní docházky a zdravotních rizicích, které doprovází nesprávnou výživu. Předposlední kapitola teoretické části je věnována stravování ve školní jídelně, charakterizuje školní stravování, zabývá se spotřebním košem, dodržováním hygienických podmínek a zákonů. Závěrečná kapitola teoretické části pojednává o projektech realizovaných na ZŠ, které jsou zaměřené na podporu zdravé výživy (Mléko do škol, Zdravá pětka apod.) Praktická část diplomové práce metodou výzkumného šetření (dotazníku) zjišťuje, zda žáci na ZŠ ve školní jídelně preferují spíše zdravé pokrmy nebo naopak pokrmy, které neodpovídají kritériím zdravé výživy. Veškerá získaná data jsou zpracována a vyhodnocena v tabulkách a grafech s popisem.
Abstract in different language: My dissertation focuses on a topicof healthy nutrition in school rating conditions. It´s divided into 2 parts - theoretic and practical (empiric) ones. There are 6 chapters in thetheoretic part dealingwith basic terms as nutrition, food components (macronutrient, micronutricut), eatinghabits formativ education and influencingfactors. More overthere´s a following up ofthe progressofchildren rating in the compulsory school attendance course and possible dangerofit. Last but one charter consern sabout rating in school cauteen, cousumer basbet and a followin grelevantlaws, principles and hygienic terms. There are a few projects dealing with healthy diet support (Zdravá pětka etc.) to be implemented at elementary schools also. In the empiric part of the dissertation personal preferences related to health yor unhealthy food were inquired. All data were processed and as sessed in the tables and graphs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Moravkova.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
Moravkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce336,49 kBAdobe PDFView/Open
Moravkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce654,68 kBAdobe PDFView/Open
Moravkova - prubeh obahjob.pdfPrůběh obhajoby práce110,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.