Title: Psychohygienické aspekty ve vyučovacím procesu
Other Titles: Aspects of mental hygiene in the process of education
Authors: Císlerová, Klára
Advisor: Aišmanová, Alexandra
Referee: Holeček, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7056
Keywords: psychohygiena;vyučovací proces;spokojenost učitele;psychická zátěž;únava;stresory učitelské profese;prevence
Keywords in different language: mental hygiene;process of education;satisfaction of teachers;mental strain;exhaustion;stressors of teaching profession;prevention
Abstract: Tato práce se zabývá otázkou psychohygieny ve vyučovacím procesu. Hlavním zaměřením práce je spokojenost učitelů v zaměstnání ve spojitosti s psychohygienickými aspekty. Cílem bylo zmapovat situaci psychohygieny na osmi základních školách v Plzeňském kraji a zjistit, jaké nedostatky se zde vyskytují. Diplomová práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část se soustřeďuje na vymezení pojmu psychohygiena, nejprve obecně a poté ve spojitosti s vyučovacím procesem a osobností učitele, a dále na aspekty, které jsou s tímto tématem spojeny. Úkolem praktické části je ověřit pravdivost teoretické části a prostřednictvím metody dotazníku a rozhovoru zjistit úroveň spokojenosti, či naopak zátěže učitelů základních škol.
Abstract in different language: This thesis deals with mental hygiene in the process of education. Its main focus is on how satisfied teachers are with their profession in the connection with mental hygiene. The main aim is to show the situation of mental hygiene at eight elementary schools in Pilsen region and to find out whether they have some problems with some of its aspects. The thesis is divided into the two parts: the theoretical and the practical one. The theoretical part concerns with definitions of terms such as mental hygiene, firstly in general, secondly in connection with process of education and with the role of teacher, and then with other aspects connected with this topic. The main task of the practical part of the thesis is to verify whether the facts in the theoretical part are true and to find out the level of satisfaction or in the contrary mental strain of teachers at elementary schools through the methods of questionnaire and dialogue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Cislerova.pdfPlný text práce4,89 MBAdobe PDFView/Open
Cislerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,81 kBAdobe PDFView/Open
Cislerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce506,64 kBAdobe PDFView/Open
Cislerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce95,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.