Název: Metodická a ergonomická doporučení při cvičení ve fitness centrech
Další názvy: Methodological and ergonomic recommendations in the fitness center
Autoři: Klečka, Petr
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7071
Klíčová slova: metodika;ergonomie;kineziologie;nerovnováha
Klíčová slova v dalším jazyce: methodics;ergonomics;kinesiology;disbalance
Abstrakt: Pokusil jsem se o vytvoření ucelené práce zabývající se ergonomickými doporučeními a zásadami při cvičení ve fitness centrech. Součástí práce je velké množství obrázků s popisem správného technického provedení, a také ergonomické porovnání jednotlivých strojů.
Abstrakt v dalším jazyce: I tried to create a comprehensive work dealing with the ergonomic recommendations and principles in the fitness center. The work is a large number of files describing the proper technical design, and ergonomic comparison of individual machines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Klecka Petr.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KLECKA Petr VP.pdfPosudek vedoucího práce756,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KLECKA Petr OP.pdfPosudek oponenta práce749,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KLECKA Petr.pdfPrůběh obhajoby práce291,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7071

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.