Title: Metodická a ergonomická doporučení při cvičení ve fitness centrech
Other Titles: Methodological and ergonomic recommendations in the fitness center
Authors: Klečka, Petr
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Charvát, Luboš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7071
Keywords: metodika;ergonomie;kineziologie;nerovnováha
Keywords in different language: methodics;ergonomics;kinesiology;disbalance
Abstract: Pokusil jsem se o vytvoření ucelené práce zabývající se ergonomickými doporučeními a zásadami při cvičení ve fitness centrech. Součástí práce je velké množství obrázků s popisem správného technického provedení, a také ergonomické porovnání jednotlivých strojů.
Abstract in different language: I tried to create a comprehensive work dealing with the ergonomic recommendations and principles in the fitness center. The work is a large number of files describing the proper technical design, and ergonomic comparison of individual machines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Klecka Petr.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFView/Open
KLECKA Petr VP.pdfPosudek vedoucího práce756,42 kBAdobe PDFView/Open
KLECKA Petr OP.pdfPosudek oponenta práce749,17 kBAdobe PDFView/Open
KLECKA Petr.pdfPrůběh obhajoby práce291,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.