Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová, Daniela
dc.contributor.authorŠašková, Zora
dc.contributor.refereeKalistová, Petra
dc.date.accepted2013-05-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:11Z-
dc.date.available2011-06-21cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:11Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-04-15
dc.identifier49376
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7075
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo sestavení metodické řady pro nácvik základních pohybových dovedností v inline bruslení pro děti mladšího školního věku. Teoretická část představuje inline bruslení jako novou, populární pohybovou aktivitu, dále seznamuje se zvláštnostmi věkové skupiny 6-12 let, vhodnými učebními postupy a metodami při její výuce. Metodická část je doplněna o podrobný obrazový materiál, který umožňuje vizuální kontrolu správnosti prováděného cvičení. Důraz byl kladen na rozmanitost a pestrost výuky, protože samotná průpravná cvičení děti dostatečně nezaujmou. Tato práce může sloužit pedagogům prvního stupně základní školy k usnadnění zahrnutí inline bruslení do školní tělesné výchovy, instruktorům bruslení pro zkvalitnění výuky jejich mladých svěřenců a případně může pomoci rodičům s výukou inline bruslení jejich dětí.cs
dc.format48 s. (51 198 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectIn-line bruslenícs
dc.subjectdětics
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectmetodika nácvikucs
dc.titleMetodika nácviku in-line bruslení pro děti mladšího školního věkucs
dc.title.alternativeMethodology of in-line skating practise for junior school age childrenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra tělesné a sportovní výchovycs
dc.thesis.degree-programTělesná výchova a sportcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main objective of this thesis was a composition of metodology of basic inline skating skills for junior age children. The teoretical part presents inline skating as a new and popular type of physical activity. It also introduces the differences of the specific age group, adequate teaching methods, techniques and attitudes towards this group. Detailed photographic documentation complement helps visual control of correct performance. Emphasis was put on variety and diversity of stimuli, because junior age children will not be attracted just by exercising single tasks. This thesis can help junior school teachers implement inline skating into physical education classes. Instructors may find useful tips to improve teaching inline skating to children. Even parents may benfit from this metodology when teachig thein own kids how to inline skate.en
dc.subject.translatedRoller bladingen
dc.subject.translatedIn-line skatingen
dc.subject.translatedjunior age childrenen
dc.subject.translatedkidsen
dc.subject.translatedmethodologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace Zora Saskova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
SASKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce112,75 kBAdobe PDFView/Open
SASKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce903,31 kBAdobe PDFView/Open
SASKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce153,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.