Title: Příprava a realizace komplexního intervenčního programu pro ženy s obezitou
Other Titles: Preparation and Realization of complex intervention program intended for obese women
Authors: Surová, Soňa
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7081
Keywords: nadváha;obezita;intervence;zumba;power jóga;kompenzační cvičení;nordic walking
Keywords in different language: overweight;obesity;intervention;zumba;power yoga;compensation exercises;nordic walking
Abstract: V této bakalářské práci je přiblížena velice častá problematika dnešní doby ? nadváha a obezita a možnost jejího řešení. Nalezneme zde teoretické podklady komplexní intervence pro obézní jedince, které zahrnují část výživovou, psychologickou a část zaměřenou na pohybovou aktivitu. Všechny tři složky jsou stejně důležité a nezastupitelné v procesu redukce tuku a tělesné hmotnosti. V druhé části bakalářské práce je popsána příprava a realizace víkendového pobytu, který je koncipován na základě teoretických poznatků jako vyvážený komplexní intervenční program. Tato praktická část může sloužit i jako návod či inspirace pro podobné projekty tohoto typu.
Abstract in different language: In this bachelor thesis is holding on very common issue of this agethe overweight and the obesity and possible solution of this problem. We can find theoretical base of complex intervention for obese individuals, concerning parts focusing on nutrition and psychology and part focused on physical activity. All the three parts have the same importance and are equally irreplaceable in the process of reduction of fat and physical weight. In the second part of this bachelor thesis described the preparation and the realization of weekend stay which is outlined on the base of theoretical findings as equilibrated complex intervention program. This bachelor thesis can serve even as an instruction or an inspiration for similar projects of this kind.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Surova P10B0207P BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce33,01 MBAdobe PDFView/Open
SUROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce89,84 kBAdobe PDFView/Open
SUROVA OP.pdfPosudek oponenta práce153,4 kBAdobe PDFView/Open
SUROVA.pdfPrůběh obhajoby práce172,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7081

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.