Název: Příprava a realizace komplexního intervenčního programu pro ženy s obezitou
Další názvy: Preparation and Realization of complex intervention program intended for obese women
Autoři: Surová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Kavalířová, Gabriela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7081
Klíčová slova: nadváha;obezita;intervence;zumba;power jóga;kompenzační cvičení;nordic walking
Klíčová slova v dalším jazyce: overweight;obesity;intervention;zumba;power yoga;compensation exercises;nordic walking
Abstrakt: V této bakalářské práci je přiblížena velice častá problematika dnešní doby ? nadváha a obezita a možnost jejího řešení. Nalezneme zde teoretické podklady komplexní intervence pro obézní jedince, které zahrnují část výživovou, psychologickou a část zaměřenou na pohybovou aktivitu. Všechny tři složky jsou stejně důležité a nezastupitelné v procesu redukce tuku a tělesné hmotnosti. V druhé části bakalářské práce je popsána příprava a realizace víkendového pobytu, který je koncipován na základě teoretických poznatků jako vyvážený komplexní intervenční program. Tato praktická část může sloužit i jako návod či inspirace pro podobné projekty tohoto typu.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor thesis is holding on very common issue of this agethe overweight and the obesity and possible solution of this problem. We can find theoretical base of complex intervention for obese individuals, concerning parts focusing on nutrition and psychology and part focused on physical activity. All the three parts have the same importance and are equally irreplaceable in the process of reduction of fat and physical weight. In the second part of this bachelor thesis described the preparation and the realization of weekend stay which is outlined on the base of theoretical findings as equilibrated complex intervention program. This bachelor thesis can serve even as an instruction or an inspiration for similar projects of this kind.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTV) / Bachelor´s works (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Surova P10B0207P BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce33,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce89,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUROVA OP.pdfPosudek oponenta práce153,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SUROVA.pdfPrůběh obhajoby práce172,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7081

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.