Název: Metodika masérských technik pro sportovní a rekondiční masáže. Šíje a záda - videoprogram
Další názvy: Methodology massage technique for sports and regenerative massage. Nape and back - Videoprogram
Autoři: Hrdlička, Matouš
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7097
Klíčová slova: masér;masážní prostředky;metodika masáže;videoprogram;technika hmatů;šíje;záda;sportovní masáž;účinky masáže;anatomie svalů
Klíčová slova v dalším jazyce: massager;massage resources;methodics of massage;videoprogram;technics of touches;nape;back;sporting massage;effect of massage;anatomy of muscles
Abstrakt: Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí: teoretická část a praktická část. Obsahem praktické části je videoprogram na správnou techniku a metodiku sportovní a rekondiční masáže šíje a zad. V teoretické části jsem se věnoval následujícím devíti podtématům. Teoretická část: 3.1 Historie masáže 3.2 Definice masáže 3.3 Účinky masáže 3.4 Základních masérské hmaty a jejich použití 3.5 Metodický postup masáže šíje a zad 3.6 Druhy sportovní masáže 3.7 Masážní prostředky 3.8 Indikace a kontra indikace masáže 3.9 Anatomie vybraných svalů Praktická část: Praktická část se skládá z přípravy, organizace a koordinace samotného natáčení, tj. zajistit prostory pro natáčení, maséra, masírovaného, kameramana, kameru, popřípadě osvětlení. Zpracování technického záznamu, střih, ozvučení, dabing, začištění. Dokončení, uložení videoprogramu na přenosné medium (DVD).
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis consists of two main parts: theoretical part and practical part. Practical part contents a videoprogram of correct technics and methodics of sporting and reconditioning massage of nape and back. In theoretical part I worked on following nine subtopics. Theoretical part: 3.1 History of massage 3.2 Definition of massage 3.3 Effect of massage 3.4 Basic massager touches and thein using 3.5 Methodic procedure of massage of nape and back 3.6 Types of sporting massage 3.7 Massage resources 3.8 Indication and contraindication of massage 3.9 Anatomy of selected muscles Practical part: Practical part consists of preparation, organization and coordination of filming, which means getting place for filming, massager, massaged person, cameraman, camera or lifting. Processing of a technical record, cut, sound, dabing, clearing. Finishing, saving videoprogram to portable medium (DVD).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP TaM masaze zad a sije 2013 - videoprogram 28.6.13.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HRDLICKA VP.pdfPosudek vedoucího práce937,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HRDLICKA OP.pdfPosudek oponenta práce981,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HRDLICKA.pdfPrůběh obhajoby práce381,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7097

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.