Název: Příprava, uspořádání a vyhodnocení turnaje ve stolním tenise mužů a žen v Plzeňském kraji
Další názvy: Preparation, organization and evaluation of tournament in table tennis for men and women in the Pilsen region
Autoři: Roubíček, Jan
Vedoucí práce/školitel: Klobouk, Tomáš
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7101
Klíčová slova: stolní tenis;organizace;turnaj
Klíčová slova v dalším jazyce: table tennis;organization;tournament
Abstrakt: Téma této bakalářské práce je příprava, uspořádání a vyhodnocení turnaje ve stolním tenise mužů a žen v Plzeňském kraji. Stolní tenis patří k nejrozšířenějším sportovním odvětvím na celém světě. Hraje se na všech kontinentech. Bakalářskou práci rozdělím na dvě části. V první, teoretické, části bych chtěl čtenáře seznámit s charakteristikou stolního tenisu, jeho stručnou historií, technikou základních úderů a pravidly. Dále se krátce zmíním o oddílu stolního tenisu TJ Sokol Lhůta, který mně s pořádáním turnaje vyhověl a velmi pomohl. Ve druhé, praktické, části podrobně rozeberu přípravu, průběh a vyhodnocení turnaje. Turnaj se konal dne 31. 12. 2012 a zúčastnilo se ho 40 hráčů a hráček z osmnácti oddílů. Průběh turnaje byl hladký, plynulý a naprosto bezproblémový.
Abstrakt v dalším jazyce: Theme of this bachelor's work is preparation, organization and evaluation of tournament in women's and men's table tennis in Pilsen's region. Table tennis is one of the most well-known branch of sport in the world. Table tennis is playing on every continent. I will divide my bachelor's work into two parts. At the first part, the theoretical, I would like to introduce the charasteristic, brief history, technique of basics attacks and rules of the table tennis. Farther I will shortly mention about the club of table tennis named TJ Sokol Lhůta, which helped me with the organization of tournament. The tournament took place on the 31st of December, 2012 and 40 players from 18 clubs were participated on it. Development of the tournament was fluent, smooth and absolutely without any problem or fight.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jan Roubicek.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ROUBICEK VP.pdfPosudek vedoucího práce583,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ROUBICEK OP.pdfPosudek oponenta práce730,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ROUBICEK.pdfPrůběh obhajoby práce367,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7101

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.