Title: Příprava, uspořádání a vyhodnocení turnaje ve stolním tenise mužů a žen v Plzeňském kraji
Other Titles: Preparation, organization and evaluation of tournament in table tennis for men and women in the Pilsen region
Authors: Roubíček, Jan
Advisor: Klobouk, Tomáš
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7101
Keywords: stolní tenis;organizace;turnaj
Keywords in different language: table tennis;organization;tournament
Abstract: Téma této bakalářské práce je příprava, uspořádání a vyhodnocení turnaje ve stolním tenise mužů a žen v Plzeňském kraji. Stolní tenis patří k nejrozšířenějším sportovním odvětvím na celém světě. Hraje se na všech kontinentech. Bakalářskou práci rozdělím na dvě části. V první, teoretické, části bych chtěl čtenáře seznámit s charakteristikou stolního tenisu, jeho stručnou historií, technikou základních úderů a pravidly. Dále se krátce zmíním o oddílu stolního tenisu TJ Sokol Lhůta, který mně s pořádáním turnaje vyhověl a velmi pomohl. Ve druhé, praktické, části podrobně rozeberu přípravu, průběh a vyhodnocení turnaje. Turnaj se konal dne 31. 12. 2012 a zúčastnilo se ho 40 hráčů a hráček z osmnácti oddílů. Průběh turnaje byl hladký, plynulý a naprosto bezproblémový.
Abstract in different language: Theme of this bachelor's work is preparation, organization and evaluation of tournament in women's and men's table tennis in Pilsen's region. Table tennis is one of the most well-known branch of sport in the world. Table tennis is playing on every continent. I will divide my bachelor's work into two parts. At the first part, the theoretical, I would like to introduce the charasteristic, brief history, technique of basics attacks and rules of the table tennis. Farther I will shortly mention about the club of table tennis named TJ Sokol Lhůta, which helped me with the organization of tournament. The tournament took place on the 31st of December, 2012 and 40 players from 18 clubs were participated on it. Development of the tournament was fluent, smooth and absolutely without any problem or fight.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jan Roubicek.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
ROUBICEK VP.pdfPosudek vedoucího práce583,13 kBAdobe PDFView/Open
ROUBICEK OP.pdfPosudek oponenta práce730,71 kBAdobe PDFView/Open
ROUBICEK.pdfPrůběh obhajoby práce367,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.