Název: Metodika vybraných cviků v kondiční kulturistice pro studenty bakalářského programu Tělesná výchova a sport
Další názvy: The methodology selected exercises in the subject bodybuilding fitness programs for students of Bachelor Physical Education and Sport
Autoři: Lucák, Karel
Vedoucí práce/školitel: Knappová, Věra
Oponent: Charvát, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7104
Klíčová slova: kondiční kulturistika;svalové skupiny;technika;posilování
Klíčová slova v dalším jazyce: bodybuilding;muscle groups;tehnique;strengthening
Abstrakt: Téma mé bakalářské práce se týká sestavení fotodokumentace vybraných cviků v oblasti kondiční kulturistiky. Budou zde uvedeny základní popisy vybraných cviků, které mají pomoci studentům tělesné výchovy a sportu správně sestavovat cvičební jednotky se zaměřením na danou svalovou partii a její rozvoj. Je zde vysvětlen význam slova kulturistika a věci s ní spojené, jako je například tréninková terminologie. Uvádím i základní popisy svalové tkáně. Pohyby, které tato soustava vykonává, jsou zde také vysvětleny. Dále se zaměřuji na specifika cvičení začátečníků a mladších věkových kategorií v kondiční kulturistice.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my thesis concerns the compilation of photos selected exercises in fitness bodybuilding. They are the basic descriptions of selected exercises designed to help students of physical education and sports training unit to prepare properly focusing on the muscle group and its development. Is explained meaning bodybuilding and things associated with it, such as training terminology. I also basic descriptions of muscle tissue. Movements that this system is carried out, are also explained. It will focus on specific exercises for beginners and younger ages in fitness bodybuilding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Karel Lucak.pdfPlný text práce4,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LUCAK VP.pdfPosudek vedoucího práce120,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LUCAK OP.pdfPosudek oponenta práce697,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LUCAK.pdfPrůběh obhajoby práce273,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7104

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.