Název: Organizace streetballového turnaje pro veřejnost v Plzni
Další názvy: Organization of streetball public tournament in Pilsen
Autoři: Marian, Filip
Vedoucí práce/školitel: Červenka, Petr
Oponent: Klobouk, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7117
Klíčová slova: Streetbal;streetballový turnaj;historie streetballu;pravidla streetballu;propozice turnaje;propagace;herní systém;program akce
Klíčová slova v dalším jazyce: Streetball;streetball tournament;history of streetball;streetball rules;propositions of tournaments;promotions;game system;program events
Abstrakt: Tato práce se zabývá organizací streetballového turnaje pro veřejnost v Plzni. Součástí této práce je autorova realizace streetballového turnaje pro veřejnost v Plzni, na kterém se snaží v této práci zdůraznit, co vše stojí za organizací tohoto, ale i ostatních turnajů podobných rozměrů. V úvodní části práce autor uvedl všechny cíle a úkoly práce. Pod úkoly práce navíc zmínil co vše obnáší organizace turnaje a jak postupovat při organizaci. V teoretické části práce je popsána historie, charakteristika a pravidla streetballu. Mimo jiné jsou zde zmíněné streetballové turnaje v zahraničí a v ČR. V praktické části práce se pak autor zabývá samotnou realizací streetballového turnaje pro veřejnost v Plzni. Bakalářská práce by měla být vodítkem pro ty, kteří by chtěli podobný turnaj uspořádat ve svém okolí.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the organization streetball public tournament in Pilsen. Part of this work is the author's implementation streetball tournament for the public in Pilsen, on which this work seeks to highlight what it stood for this organization, as well as other tournaments of similar size. In the first part, the author said all the goals and tasks. Under the extra work tasks mentioned what all about the tournament organization and how to proceed with the organization. The theoretical part describes the history, characteristics and rules of streetball. Among other things, it discusses streetball tournament in the Czech Republic and abroad. In the practical part of the thesis, the author discusses the implementation of streetball tournament to the public in London. This thesis should be a guide for those who would like to organize a similar event in your area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Filip Marian.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MARIAN VP.pdfPosudek vedoucího práce890,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MARIAN OP.pdfPosudek oponenta práce814,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
MARIAN.pdfPrůběh obhajoby práce353,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7117

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.