Title: Organizace streetballového turnaje pro veřejnost v Plzni
Other Titles: Organization of streetball public tournament in Pilsen
Authors: Marian, Filip
Advisor: Červenka, Petr
Referee: Klobouk, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7117
Keywords: Streetbal;streetballový turnaj;historie streetballu;pravidla streetballu;propozice turnaje;propagace;herní systém;program akce
Keywords in different language: Streetball;streetball tournament;history of streetball;streetball rules;propositions of tournaments;promotions;game system;program events
Abstract: Tato práce se zabývá organizací streetballového turnaje pro veřejnost v Plzni. Součástí této práce je autorova realizace streetballového turnaje pro veřejnost v Plzni, na kterém se snaží v této práci zdůraznit, co vše stojí za organizací tohoto, ale i ostatních turnajů podobných rozměrů. V úvodní části práce autor uvedl všechny cíle a úkoly práce. Pod úkoly práce navíc zmínil co vše obnáší organizace turnaje a jak postupovat při organizaci. V teoretické části práce je popsána historie, charakteristika a pravidla streetballu. Mimo jiné jsou zde zmíněné streetballové turnaje v zahraničí a v ČR. V praktické části práce se pak autor zabývá samotnou realizací streetballového turnaje pro veřejnost v Plzni. Bakalářská práce by měla být vodítkem pro ty, kteří by chtěli podobný turnaj uspořádat ve svém okolí.
Abstract in different language: This work deals with the organization streetball public tournament in Pilsen. Part of this work is the author's implementation streetball tournament for the public in Pilsen, on which this work seeks to highlight what it stood for this organization, as well as other tournaments of similar size. In the first part, the author said all the goals and tasks. Under the extra work tasks mentioned what all about the tournament organization and how to proceed with the organization. The theoretical part describes the history, characteristics and rules of streetball. Among other things, it discusses streetball tournament in the Czech Republic and abroad. In the practical part of the thesis, the author discusses the implementation of streetball tournament to the public in London. This thesis should be a guide for those who would like to organize a similar event in your area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Filip Marian.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
MARIAN VP.pdfPosudek vedoucího práce890,17 kBAdobe PDFView/Open
MARIAN OP.pdfPosudek oponenta práce814,98 kBAdobe PDFView/Open
MARIAN.pdfPrůběh obhajoby práce353,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.