Název: Aplikace tréninkových prostředků z jiných sportovních odvětví do skoku vysokého
Další názvy: Other sport sectors training process applicated to high jump
Autoři: Antoš, Miloslav
Vedoucí práce/školitel: Salcman, Václav
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7118
Klíčová slova: skok vysoký;trénink pro odraz;speciální odrazová cvičení na dynamickou sílu dolních končetin
Klíčová slova v dalším jazyce: high jump;jump training;specific jump techniques (exercises) aimed at improving dynamic strength of lower limbs
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo dokázat, že aplikace tréninkových prostředků z jiných sportovních odvětví může pozitivně ovlivnit výkon v určitém sportu. Konkrétně šlo o aplikaci cviků určených skokanům na lyžích do tréninku skoku vysokého. Aplikovaná cvičení (Nykänenovy odrazy) jsou speciální odrazová cvičení na dynamickou sílu dolních končetin převzatá od skokanů na lyžích. Součástí práce je i vstupní a výstupní měření motorickými testy, které zkoumají zlepšení explosivní síly dolních končetin.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this disertation was to prove that application of training resources from one sport can positively influence the performance in other sports. This dissertation particularly studies the application of certain exercises, originally aimed for ski jumpers, into the training process of high jumpers. These applied exercises (N jumps) are specific methods intended to improve the dynamic strength of lower limbs. As a part of this study an entry and a final examination based on motorial testing is performed. This examination investigates the increase of explosive strength of lower limbs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Antos_Miloslav_Aplikace_treninkovych_prostredku_z_jinych_sportovnich_odvetvi_do_skoku_vysokeho.pdfPlný text práce698,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ANTOS VP.pdfPosudek vedoucího práce870,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ANTOS OP.pdfPosudek oponenta práce742,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ANTOS.pdfPrůběh obhajoby práce260,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7118

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.