Název: Squashový turnaj 3. základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České republiky při městském ředitelství Plzeň
Další názvy: Squash tournament 3. basic organization NOS Police of The Czech Republic at city headquarters Pilsen
Autoři: Bluma, Robert
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Benešová, Daniela
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7122
Klíčová slova: squash;pořádání turnaje;organizační zajištění
Klíčová slova v dalším jazyce: squash;organizing tournaments;organization
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá přípravou a realizací projektu sportovní akce. Cílem práce je zorganizovat a realizovat sportovní turnaj ve squashi. Bakalářská práce obsahuje základní informace o hře a projekt sportovní akce. Turnaj bude pořádán pro začátečníky i pokročilé z řad členů 3. Základní organizace Nezávislého odborového svazu PČR při MŘ Plzeň.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the preparation and implementation of the project sporting events. The aim is to organize and implement sports squash tournament. Bachelor thesis contains basic information about the game, and the project sporting events. The tournament will be held for beginners and advanced from among the members of 3. basic organization NOS Police of The Czech Republic at city headquarters Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Robert Bluma.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLUMA VP.pdfPosudek vedoucího práce621,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLUMA OP.pdfPosudek oponenta práce700,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BLUMA.pdfPrůběh obhajoby práce421,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7122

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.