Title: Squashový turnaj 3. základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České republiky při městském ředitelství Plzeň
Other Titles: Squash tournament 3. basic organization NOS Police of The Czech Republic at city headquarters Pilsen
Authors: Bluma, Robert
Advisor: Charvát, Luboš
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7122
Keywords: squash;pořádání turnaje;organizační zajištění
Keywords in different language: squash;organizing tournaments;organization
Abstract: Bakalářská práce se zabývá přípravou a realizací projektu sportovní akce. Cílem práce je zorganizovat a realizovat sportovní turnaj ve squashi. Bakalářská práce obsahuje základní informace o hře a projekt sportovní akce. Turnaj bude pořádán pro začátečníky i pokročilé z řad členů 3. Základní organizace Nezávislého odborového svazu PČR při MŘ Plzeň.
Abstract in different language: This thesis deals with the preparation and implementation of the project sporting events. The aim is to organize and implement sports squash tournament. Bachelor thesis contains basic information about the game, and the project sporting events. The tournament will be held for beginners and advanced from among the members of 3. basic organization NOS Police of The Czech Republic at city headquarters Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Robert Bluma.pdfPlný text práce3,36 MBAdobe PDFView/Open
BLUMA VP.pdfPosudek vedoucího práce621,61 kBAdobe PDFView/Open
BLUMA OP.pdfPosudek oponenta práce700,6 kBAdobe PDFView/Open
BLUMA.pdfPrůběh obhajoby práce421,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.