Title: Sportovní hry doubraveckých škol - XIV. ročník - 2010
Other Titles: Sport Games of Doubravka Schools - 14th Year - 2010
Authors: Schneberger, Michal
Advisor: Benešová, Daniela
Referee: Salcman, Václav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7125
Keywords: dětské hry;základní škola;putovní pohár starosty;Doubravka
Keywords in different language: children´s games;elementary school;challenge cup mayor;Doubravka
Abstract: 14. ročník sportovních her doubraveckých škol o putovní pohár starosty - 2010. Soutěžní disciplíny: fotbal, florbal, volejbal, štafetové běhy, stolní tenis, nohejbal. Bakalářská práce pojednává o organizaci a průběhu 14. ročníku sportovníh her doubraveckých škol. V práci je zakomponováno vše podstatné, co se týká kladů a nedostatků v přípravě a průběhu soutěží. Závěr je věnován celkovému hodnocení soutěží a doporučení některých změn v organizaci a přípravě.
Abstract in different language: 14th vintage sports games of Doubravka schools of Mayor Challenge Cup - 2010. Competition disciplines: football, hockey, volleyball, relay races, table tennis, football. Bachelor thesis deals with the organization and during the 14th Sport equipments games doubraveckých year schools. The work is a component of everything important in terms of strengths and weaknesses in training and during competitions. The conclusion is devoted to an overall evaluation of tenders and recommendation of certain changes in organization and preparation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Michal SchnebergerPlný text práce1,8 MBUnknownView/Open
SCHNEBERGER VP.pdfPosudek vedoucího práce103,58 kBAdobe PDFView/Open
SCHNEBERGER OP.pdfPosudek oponenta práce92,16 kBAdobe PDFView/Open
SCHNEBERGER.pdfPrůběh obhajoby práce299,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.