Název: Sportovní hry doubraveckých škol - XIV. ročník - 2010
Další názvy: Sport Games of Doubravka Schools - 14th Year - 2010
Autoři: Schneberger, Michal
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Daniela
Oponent: Salcman, Václav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7125
Klíčová slova: dětské hry;základní škola;putovní pohár starosty;Doubravka
Klíčová slova v dalším jazyce: children´s games;elementary school;challenge cup mayor;Doubravka
Abstrakt: 14. ročník sportovních her doubraveckých škol o putovní pohár starosty - 2010. Soutěžní disciplíny: fotbal, florbal, volejbal, štafetové běhy, stolní tenis, nohejbal. Bakalářská práce pojednává o organizaci a průběhu 14. ročníku sportovníh her doubraveckých škol. V práci je zakomponováno vše podstatné, co se týká kladů a nedostatků v přípravě a průběhu soutěží. Závěr je věnován celkovému hodnocení soutěží a doporučení některých změn v organizaci a přípravě.
Abstrakt v dalším jazyce: 14th vintage sports games of Doubravka schools of Mayor Challenge Cup - 2010. Competition disciplines: football, hockey, volleyball, relay races, table tennis, football. Bachelor thesis deals with the organization and during the 14th Sport equipments games doubraveckých year schools. The work is a component of everything important in terms of strengths and weaknesses in training and during competitions. The conclusion is devoted to an overall evaluation of tenders and recommendation of certain changes in organization and preparation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Michal SchnebergerPlný text práce1,8 MBUnknownZobrazit/otevřít
SCHNEBERGER VP.pdfPosudek vedoucího práce103,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCHNEBERGER OP.pdfPosudek oponenta práce92,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCHNEBERGER.pdfPrůběh obhajoby práce299,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7125

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.