Title: Proppův--Wilsonův algoritmus pro perfektní simulace a jeho modifikace
Other Titles: Propp-Wilson Algorithm for Perfect Simulations and its Modifications
Authors: Chrbolková, Kristýna
Advisor: Pospíšil, Jan
Referee: Friesl, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7138
Keywords: Markovův řetězec;Proppův-Wilsonův algoritmus;Sandwiching;náhodné procesy;perfektní simulace;Isingův model;stacionární rozdělení
Keywords in different language: Markov chain;Propp-Wilson algorithm;Sandwiching;random processes;perfect simulation;Ising model;stationary distribution
Abstract: Cílem této práce je studovat Proppův-Wilsonův algoritmus a jeho modifikace. Tento algoritmus se používá pro tzv. perfektní simulaci, která nám umožňuje ve vhodných případech získávat vzorky přesně ze stacionárního rozdělení Markovského řetězce. Zabýváme se originálním algoritmem, jeho monotónní modifikací nazývanou Sandwiching pro Markovské řetězce s uspořádaným stavovým prostorem a Wilsonovou modifikací. Na závěr aplikujeme algoritmus na Isingův model.
Abstract in different language: The aim of the thesis is to study Propp-Wilson algorithm and its modifications. This algorithm, also called coupling from the past, is used for the so called perfect simulation, that allows us in favourable cases to sample exactly from the stationary distribution of a Markov chain. We study the original algorithm, its monotone "sandwiching" modification for Markov chains with an ordering on the state space and the so called Wilson?s or read-once randomness modification. And finally we apply the algorithm to the Ising model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChrbolkovaBT.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
PV-Chrbolkova.pdfPosudek vedoucího práce172,69 kBAdobe PDFView/Open
PO-Chrbolkova.pdfPosudek oponenta práce210,33 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Chrbolkova.pdfPrůběh obhajoby práce44,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.