Název: Proppův--Wilsonův algoritmus pro perfektní simulace a jeho modifikace
Další názvy: Propp-Wilson Algorithm for Perfect Simulations and its Modifications
Autoři: Chrbolková, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Pospíšil, Jan
Oponent: Friesl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7138
Klíčová slova: Markovův řetězec;Proppův-Wilsonův algoritmus;Sandwiching;náhodné procesy;perfektní simulace;Isingův model;stacionární rozdělení
Klíčová slova v dalším jazyce: Markov chain;Propp-Wilson algorithm;Sandwiching;random processes;perfect simulation;Ising model;stationary distribution
Abstrakt: Cílem této práce je studovat Proppův-Wilsonův algoritmus a jeho modifikace. Tento algoritmus se používá pro tzv. perfektní simulaci, která nám umožňuje ve vhodných případech získávat vzorky přesně ze stacionárního rozdělení Markovského řetězce. Zabýváme se originálním algoritmem, jeho monotónní modifikací nazývanou Sandwiching pro Markovské řetězce s uspořádaným stavovým prostorem a Wilsonovou modifikací. Na závěr aplikujeme algoritmus na Isingův model.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis is to study Propp-Wilson algorithm and its modifications. This algorithm, also called coupling from the past, is used for the so called perfect simulation, that allows us in favourable cases to sample exactly from the stationary distribution of a Markov chain. We study the original algorithm, its monotone "sandwiching" modification for Markov chains with an ordering on the state space and the so called Wilson?s or read-once randomness modification. And finally we apply the algorithm to the Ising model.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ChrbolkovaBT.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Chrbolkova.pdfPosudek vedoucího práce172,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Chrbolkova.pdfPosudek oponenta práce210,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Chrbolkova.pdfPrůběh obhajoby práce44,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7138

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.