Název: Analýza možností pořízení bytu
Další názvy: Analysis of buying options for a flat
Autoři: Loudová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Šedivá, Blanka
Oponent: Friesl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7141
Klíčová slova: financování bydlení;nájem;koupě bytu;úroková sazba;hypoteční úvěr;úvěr ze stavebního spoření
Klíčová slova v dalším jazyce: financing of housing;rent;purchase of a flat;interest rate;mortgage loan;building saving loan
Abstrakt: Bakalářská práce ?Analýza možností pořízení bytu? se zabývá možnostmi financování vlastního bydlení. Popisuje výhody a nevýhody nájemního bydlení a koupě vlastního bytu. Na základě pojmů finanční matematiky posoudí, která možnost je pro investora výhodnější. V další části práce zhodnotí nabídky bankovních institucí pro získání hypotečního úvěru. Také se zmíní o možnosti úvěru ze stavebního spoření. Součástí bakalářské práce jsou jednoduché výpočty provedené v programu MS Excel 2010.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis ?Analysis of buying options for a flat? deals with possibilities of financing your own housing. It describes the advantages and disadvantages of rental housing and purchasing your own flat. Based on the terms of financial mathematics it will assess, which option is preferable for the investor. In the next part it evaluates offers of banking institutions to get a mortgage loan. There will be also a mention about the possibility of building saving loans. In the thesis there are carried out simple calculations in MS Excel 2010.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Loudova.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Loudova.pdfPosudek vedoucího práce104,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Loudova.pdfPosudek oponenta práce208,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Loudova.pdfPrůběh obhajoby práce39,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7141

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.