Title: Model časové řady počtu nezaměstnaných s ohledem na možné předpovědi
Other Titles: Time series model number of the unemployed and regard to possible predictions
Authors: Svobodová, Kateřina
Advisor: Vávra, František
Referee: Ťoupal, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7145
Keywords: časová řada;dekompozice časových řad;předpověď
Keywords in different language: time series;decomposition of time series;prediction
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá časovou řadou počtu nezaměstnaných s ohledem na možné předpovědi. Po výběru vhodného předpovědního modelu pro časovou řadu počtu nezaměstnaných jsou zkonstruovány předpovědi pro rok 2013 pro jednotlivé kraje České republiky.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on the time series of the unemployed with regard to the probable predictions. The predictions of all the regions in the Czech Republic have been constructed for the year 2013 after selecting an appropriate prediction model of the time series of the unemployed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svobodova_A09B0139P.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
PV-Svobodova.pdfPosudek vedoucího práce98,48 kBAdobe PDFView/Open
PO-Svobodova.pdfPosudek oponenta práce202,94 kBAdobe PDFView/Open
O-Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce35,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.