Název: Model časové řady počtu nezaměstnaných s ohledem na možné předpovědi
Další názvy: Time series model number of the unemployed and regard to possible predictions
Autoři: Svobodová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Vávra, František
Oponent: Ťoupal, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7145
Klíčová slova: časová řada;dekompozice časových řad;předpověď
Klíčová slova v dalším jazyce: time series;decomposition of time series;prediction
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá časovou řadou počtu nezaměstnaných s ohledem na možné předpovědi. Po výběru vhodného předpovědního modelu pro časovou řadu počtu nezaměstnaných jsou zkonstruovány předpovědi pro rok 2013 pro jednotlivé kraje České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on the time series of the unemployed with regard to the probable predictions. The predictions of all the regions in the Czech Republic have been constructed for the year 2013 after selecting an appropriate prediction model of the time series of the unemployed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Svobodova_A09B0139P.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Svobodova.pdfPosudek vedoucího práce98,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Svobodova.pdfPosudek oponenta práce202,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Svobodova.pdfPrůběh obhajoby práce35,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7145

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.