Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTomiczek, Petr
dc.contributor.authorBohata, Antonín
dc.contributor.refereeČížek, Jiří
dc.date.accepted2013-02-08
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:40Z
dc.date.available2012-02-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:40Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2012-05-30
dc.identifier50440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7147
dc.description.abstractTato práce pojednává o aplikaci matematické analýzy v klasické mechanice. Zabývá se Newtonovou, Lagrangeovou a Hamiltonovou formulací pohybových rovnic. Na konkrétních fyzikálních problémech je ilustrováno jejich využití.cs
dc.format41 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdiferenciální rovnicecs
dc.subjectNewtonovy rovnicecs
dc.subjectLagrangeovy rovnicecs
dc.subjectHamiltonovy rovnicecs
dc.titleMatematické analýza a její aplikace v klasické mechanicecs
dc.title.alternativeMathematical analysis and its applications in classical mechanicsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with applications of mathematical analysis in classical mechanics. Formulations of Newton, Lagrange, and Hamilton equations of motion are discused. They are applied to concrete physical problems.en
dc.subject.translateddifferential equationsen
dc.subject.translatedNewton equationsen
dc.subject.translatedLagrange equationsen
dc.subject.translatedHamilton equationsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce368,7 kBAdobe PDFView/Open
PV_bohata.pdfPosudek vedoucího práce102,19 kBAdobe PDFView/Open
PO_bohata.pdfPosudek oponenta práce88,86 kBAdobe PDFView/Open
P-Bohata.pdfPrůběh obhajoby práce30,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.