Název: Matematické modely vývoje spolupráce
Další názvy: Mathematical Models of Evolution of Cooperation
Autoři: Švígler, Vladimír
Vedoucí práce/školitel: Stehlík, Petr
Oponent: Ekstein, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7152
Klíčová slova: graf;dynamický graf;evoluční dynamický graf;hry na grafech;statická hra;teorie her
Klíčová slova v dalším jazyce: graph;dynamic graph;evolutionary dynamic graph;games on graphs;static game;game theory
Abstrakt: Mnoho populačních modelů zanedbává nebo aproximuje prostorovou strukturu populace. Cílem této bakalářské práce je zkoumat evoluční dynamické grafy. Evoluční dynamické grafy slučují kvalitativní a kvantitativní pohled na daný problém. Kvantitativní pohled se zabývá velikostí jednotlivých částí populace. Kvalitativní pohled používá grafu k popisu struktury populace.
Abstrakt v dalším jazyce: Many population models just approximate or neglect the spatial structure of the population. The aim of this bachelor thesis is to study evolutionary dynamic graphs. Evolutionary dynamic graph considers either quantitative and qualitative point of view of this problem. Quantitative point of view regards the size of specific sections of the population.Qualitative point of view uses a graph to describe the structure of population.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Svigler.pdfPlný text práce203,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Svigler.pdfPosudek vedoucího práce136,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Svigler.pdfPosudek oponenta práce218,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Svigler.pdfPrůběh obhajoby práce32,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7152

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.