Title: Správa a vizualizace časoprostorových bodových dat
Other Titles: Management and visualisation of spatio-temporal point data
Authors: Marvalová, Jindra
Advisor: Ježek, Jan
Referee: Skála, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7154
Keywords: časoprostorová bodová data;generalizace;shlukování;K-means;SnapToGrid;Geohash;MarkerClusterer;vizualizace
Keywords in different language: spatio-temporal point data;generalization;clustering;SnapToGrid;Geohash;MarkerClusterer;visualization;K-means
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá kartografickou generalizací bodových dat. Jsou zde navrženy a popsány čtyři metody použitelné ke shlukování bodů, tyto metody jsou testovány na bodech hry geocaching v ČR a jsou mezi sebou porovnány z hlediska vhodnosti metod pro konkrétní použitá data. Dále jsou zde popsány možnosti kartografické vizualizace generalizovaných dat a navrženy tři způsoby vizualizace, provedené v programu ArcGIS.
Abstract in different language: This thesis deals with the cartographic generalization of point data. There are designed and described four clustering methods. These methods are tested on points of geocaching in the Czech Republic and they are compared with each other in terms of the appropriateness for given data. Additionally, there are described possibilities of cartographic visualization of generalized data and there are suggested three ways of visualization in ArcGIS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
PV_Marvalova.pdfPosudek vedoucího práce129,71 kBAdobe PDFView/Open
PO_Marvalova.pdfPosudek oponenta práce148,04 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Marvalova.pdfPrůběh obhajoby práce46,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.