Název: Správa a vizualizace časoprostorových bodových dat
Další názvy: Management and visualisation of spatio-temporal point data
Autoři: Marvalová, Jindra
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jan
Oponent: Skála, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7154
Klíčová slova: časoprostorová bodová data;generalizace;shlukování;K-means;SnapToGrid;Geohash;MarkerClusterer;vizualizace
Klíčová slova v dalším jazyce: spatio-temporal point data;generalization;clustering;SnapToGrid;Geohash;MarkerClusterer;visualization;K-means
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá kartografickou generalizací bodových dat. Jsou zde navrženy a popsány čtyři metody použitelné ke shlukování bodů, tyto metody jsou testovány na bodech hry geocaching v ČR a jsou mezi sebou porovnány z hlediska vhodnosti metod pro konkrétní použitá data. Dále jsou zde popsány možnosti kartografické vizualizace generalizovaných dat a navrženy tři způsoby vizualizace, provedené v programu ArcGIS.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the cartographic generalization of point data. There are designed and described four clustering methods. These methods are tested on points of geocaching in the Czech Republic and they are compared with each other in terms of the appropriateness for given data. Additionally, there are described possibilities of cartographic visualization of generalized data and there are suggested three ways of visualization in ArcGIS.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Marvalova.pdfPosudek vedoucího práce129,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Marvalova.pdfPosudek oponenta práce148,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Marvalova.pdfPrůběh obhajoby práce46,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7154

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.