Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČada, Václav
dc.contributor.authorKocová, Lenka
dc.contributor.refereeŽofka, Stanislav
dc.date.accepted2013-06-26
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:28Z-
dc.date.available2012-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:28Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-05
dc.identifier52577
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7155
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je porovnání instrukcí pro pozemkovou evidenci z hlediska vybraných technických aspektů, kterými jsou budování bodového pole a stabilizace bodů, způsob stanovování vlastnických hranic, měřické metody, dosažené parametry přesnosti, vznik mapy, kartografické zpracování, výpočet výměr, vedení a údržba mapového díla. Pro každé období evidence je zpracován časový graf instrukcí a legislativních dokumentů pro pozemkovou evidenci s časovým zařazením dle jejich vzniku. V první části práce je každá instrukce z vybraných hledisek popsána. Přiloženy jsou odkazy na původní celé znění použitých materiálů. Druhá část práce pak obsahuje samotné srovnání instrukcí pozemkové evidence.cs
dc.format82 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectInstrukcecs
dc.subjectpozemková evidencecs
dc.subjectkatastrální mapacs
dc.subjectmapový operátcs
dc.titlePorovnání měřických instrukcí pro pozemkovou evidencics
dc.title.alternativeComparison of measurement instruction for land registeren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe objective of this bachelor thesis is comparing instructions for the land register in terms of the selected technical aspects such as creating a point field and stabilizing points, a method of determining property boundaries, measuring methods, achieved accuracy parameters, a map creation, a cartographical processing, a calculation of areas, a supervision and a maintenance of the map work. For each time period of the register there is digested a time graph, based on the instructions and legislative documents, for land registry with time categorization according to its creation. In the first section there is each instruction from selected viewpoints described. Links with original unabridged versions of the applied materials are attached. The second part follows up then the comparison of the land registry instructions.en
dc.subject.translatedInstructionsen
dc.subject.translatedland registryen
dc.subject.translatedcadastral mapen
dc.subject.translatedmap documentationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kocova_BP_2013.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
PV_Kocova.pdfPosudek vedoucího práce162,35 kBAdobe PDFView/Open
PO_Kocova.pdfPosudek oponenta práce396,71 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Kocova.pdfPrůběh obhajoby práce44,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.