Název: Vyjádření prvků obsahu map velkého měřítka od 19. století po~současnost
Další názvy: Description of content elements of large scale map from the 19th century to the present
Autoři: Jílková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Čada, Václav
Oponent: Žofka, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7156
Klíčová slova: státní mapové dílo;velké měřítko;mapová značka;obsah
Klíčová slova v dalším jazyce: national map;large scale;map symbol;content
Abstrakt: Hlavní částí bakalářské práce a zároveň i jejím cílem je vytvořená tabulka s mapovými značkami používaných v mapách velkého měřítka, a to od 19. století po současnost, včetně závěrečného statistického porovnání. Důležité pro tuto práci bylo získat zdroje ke všem zkoumaným mapovým dílům velkého měřítka pro výše uvedená období, převést do digitální formy veškeré používané mapové značky v konkrétních mapových dílech a přehledně je seřadit. V práci je také zmíněn účel, funkce a současné trendy státních mapových děl velkého měřítka. Největším přínosem práce je jedinečné, přehledné a souhrnné zpracování mapových značek v digitální podobě.
Abstrakt v dalším jazyce: The main part of bachelor´s thesis and also its objective is presented chart containing map symbols applied in large scale maps from the 19th century to the present including final statistical comparison. Important for this thesis was to acquire sources for all researched national map series of large scale for above-mentioned periods, to digitize all applied map symbols in particular map series and synoptically sort it. The function, purpose and present trends of national map series of large scale are described in this thesis as well. The main benefit of this thesis is unique, synoptic and global processing of map symbols in digital form.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_ Jilkova.pdfPlný text práce17,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Jilkova.pdfPosudek vedoucího práce146,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Jilkova.pdfPosudek oponenta práce422,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Jilkova.pdfPrůběh obhajoby práce46,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7156

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.