Název: Metody gravimetrie a zpracování tíhových dat
Další názvy: Gravimetric methods and processing of gravity data
Autoři: Lindauerová, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Novák, Pavel
Oponent: Vaľko, Miloš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7157
Klíčová slova: gradiometrie;gravimetr;gravimetrie;zemské tíhové pole
Klíčová slova v dalším jazyce: Earth's gravity field;gradiometry;gravimeter;gravimetry
Abstrakt: Tato práce je věnována gravimetrii, experimentální disciplíně geodézie a geofyziky. V úvodu práce jsou popsány základní metody mapování zemského gravitačního pole včetně metody gradiometrie. V další části se práce věnuje pouze pozemní gravimetrii, díky které získáváme nejpřesnější data o zemském poli. Pro pozemní gravimetrii je zpracován teoretický základ a přístrojové vybavení zaměřené na gravimetry, které se nachází v České republice. Jedna z posledních kapitol je věnována Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově u Prahy, která je určena k experimentálnímu výzkumu v oblasti gravimetrie. V závěru práce je ukázka příkladu zpracování gravimetrického měření relativním pružinovým gravimetrem Burris.
Abstrakt v dalším jazyce: This report is dedicated to gravimetry, an experimental discipline of geodesy and geophysics. At the beginning the basic methods of mapping the Earth's gravitational field, including the method of radiometry, are described. In the remaining part of the text only terrestrial gravimetry, thanks to which we obtain the most accurate gravity data, is discussed. Theory of the gravitational field as applied in geodesy and instrumentation aimed at gravimeters located in the Czech Republic are described. One of the last chapters is devoted to the Geodetic Observatory Pecný at Ondřejov near Prague, which is intended for experimental research in the field of gravimetry. An example of processing gravimetric measurements with relative gravimeter Burris concludes the text.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Metody_gravimetrie_a_zpracovani_tihovych_dat.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Lindauerova.pdfPosudek vedoucího práce149,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Lindauerova.pdfPosudek oponenta práce184,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Lindauerova.pdfPrůběh obhajoby práce45,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7157

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.