Title: Metody gravimetrie a zpracování tíhových dat
Other Titles: Gravimetric methods and processing of gravity data
Authors: Lindauerová, Dominika
Advisor: Novák, Pavel
Referee: Vaľko, Miloš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7157
Keywords: gradiometrie;gravimetr;gravimetrie;zemské tíhové pole
Keywords in different language: Earth's gravity field;gradiometry;gravimeter;gravimetry
Abstract: Tato práce je věnována gravimetrii, experimentální disciplíně geodézie a geofyziky. V úvodu práce jsou popsány základní metody mapování zemského gravitačního pole včetně metody gradiometrie. V další části se práce věnuje pouze pozemní gravimetrii, díky které získáváme nejpřesnější data o zemském poli. Pro pozemní gravimetrii je zpracován teoretický základ a přístrojové vybavení zaměřené na gravimetry, které se nachází v České republice. Jedna z posledních kapitol je věnována Geodetické observatoři Pecný v Ondřejově u Prahy, která je určena k experimentálnímu výzkumu v oblasti gravimetrie. V závěru práce je ukázka příkladu zpracování gravimetrického měření relativním pružinovým gravimetrem Burris.
Abstract in different language: This report is dedicated to gravimetry, an experimental discipline of geodesy and geophysics. At the beginning the basic methods of mapping the Earth's gravitational field, including the method of radiometry, are described. In the remaining part of the text only terrestrial gravimetry, thanks to which we obtain the most accurate gravity data, is discussed. Theory of the gravitational field as applied in geodesy and instrumentation aimed at gravimeters located in the Czech Republic are described. One of the last chapters is devoted to the Geodetic Observatory Pecný at Ondřejov near Prague, which is intended for experimental research in the field of gravimetry. An example of processing gravimetric measurements with relative gravimeter Burris concludes the text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metody_gravimetrie_a_zpracovani_tihovych_dat.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
PV_Lindauerova.pdfPosudek vedoucího práce149,78 kBAdobe PDFView/Open
PO_Lindauerova.pdfPosudek oponenta práce184,46 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Lindauerova.pdfPrůběh obhajoby práce45,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.