Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČada, Václav
dc.contributor.authorHabrychová, Eva
dc.contributor.refereeBělka, Luboš
dc.date.accepted2013-06-26
dc.date.accessioned2014-02-06T12:27:29Z-
dc.date.available2012-10-01cs
dc.date.available2014-02-06T12:27:29Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-05
dc.identifier52692
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7158
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá přípravou mapových listů speciálních map 1:75 000 pro publikaci na webu. Pro efektivní využití mapy publikované na webu je nutné, aby byla zaprvé detailně popsána pomocí metadat a za druhé co nejpřesněji lokalizována. Předmětem práce je vytvoření přehledu metadat, která lze zjistit přímo z mapových listů speciálních map, včetně podrobného popisu jejich možných tvarů a umístění na mapách. Dále bylo cílem práce lokalizovat určitou sadu mapových listů do S-JTSK a vyhodnotit přesnost provedené lokalizace.cs
dc.format61 s. (86 108 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectIII. vojenské mapovánícs
dc.subjectspeciální mapy 1:75 000cs
dc.subjectmetadatacs
dc.subjectlokalizacecs
dc.titlePříprava mapových listů III. vojenského mapování pro publikování na webucs
dc.title.alternativePreparation of map sheets of III. Military Mapping for Web publishingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programGeomatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the preparation of map sheets of 1:75 000 scale Special Maps for web publishing. For effective utilization of a map published on the web, it is necessary to describe it in detail and also to localize it precisely. The objective of this work is to create an overview of metadata, which can be determined directly from the map sheets of Special Maps, including a detailed description of their possible forms and location on maps. Further aim of this work was to localize a set of maps to S-JTSK and evaluate the precision of the localization.en
dc.subject.translatedThe Third Military Mappingen
dc.subject.translated1:75 000 scale Special Mapsen
dc.subject.translatedmetadataen
dc.subject.translatedlocalizationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Habrychova.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFView/Open
PV_Habrychova.pdfPosudek vedoucího práce167,75 kBAdobe PDFView/Open
PO_Habrychova.pdfPosudek oponenta práce114,79 kBAdobe PDFView/Open
OBH_Habrychova.pdfPrůběh obhajoby práce42,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.