Název: Analýza vybraných problémů dopravní obslužnosti
Další názvy: Analysis of selected problems of transport services
Autoři: Macháňová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Šedivá, Blanka
Oponent: Frantl, Antonín
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7165
Klíčová slova: ČSAD autobusy Plzeň a.s.;dopravní obslužnost;základní statistické zpracování dat;Kruskal-Wallisův test;chí-kvadrát test
Klíčová slova v dalším jazyce: ČSAD autobusy Plzeň a.s.;transport services;processing of basic statistical data;Kruskal-Wallis test;chi-square test
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl především seznámení s problematikou dopravní obslužnosti a statistickým zpracováním dat autobusové linky, kterou provozuje firma ČSAD autobusy Plzeň a.s. Z hlediska zpracování dat je práce zaměřena na interpretaci výsledků ze statistických hypotéz, které jsou formulovány na bázi základního statistického zpracování dat a testovány Chí-kvadrát testem a Kruskal-Wallisovým testem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis aims to introduce problematics of transport services using statistical methods on data sample of bus line, which is operated by company ČSAD autobusy Plzeň a.s. Thesis is focused from data analysis point of view on interpretation of statistical hypothesis results, which are formulated on basis of basic statistical data processing and tested by means of chi-square test and Kruskal-Wallis test.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Machanova.pdfPosudek vedoucího práce148,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Machanova.pdfPosudek oponenta práce97,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Machanova.pdfPrůběh obhajoby práce36,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7165

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.