Název: Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky
Další názvy: Processing of the results of mathematics entrance tests
Autoři: Palková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Friesl, Michal
Oponent: Stehlík, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7166
Klíčová slova: vstupní testy;statistické zpracování dat;analýza rozptylu
Klíčová slova v dalším jazyce: entrance tests;statistical processing;analysis of dispersion
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá statistickým zpracováním dat ze vstupních testů z matematiky psaných v akademickém roce 2011/2012. Těchto testů se každoročně zúčastňují studenti prvních ročníků na většině fakult Západočeské univerzity v Plzni. V práci je provedeno základní statistické zpracování. Následně je zformulováno a testováno několik hypotéz se zaměřením na rozdíly ve výsledcích testů mezi muži a ženami.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis discusses the statistical processing of the results of entrance tests in mathematics for the academic year 2011/2012. The first year students of most of the faculties of the University of West Bohemia participate in the tests. First, a basic statistical analysis is conducted. Subsequently, several hypothesis are formulated and tested. The hypothesis are focused on the difference in test results based on the gender of the participant.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Palkova BP.pdfPlný text práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Palkova.pdfPosudek vedoucího práce72,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Palkova.pdfPosudek oponenta práce131,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OBH_Palkova.pdfPrůběh obhajoby práce44,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7166

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.