Název: Statistická analýza sportovních výsledků
Další názvy: Statistical Analysis of Sports Competitions
Autoři: Šedivá, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Stehlík, Petr
Oponent: Friesl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7171
Klíčová slova: házená;regresní modely;ranking;Colley matrix model;Keener ranking model;Offense-defense model
Klíčová slova v dalším jazyce: handball;regression model;ranking;Colley matrix model;Keener ranking model;Offense-defense model
Abstrakt: Cílem této práce je zpracovat a analyzovat shromážděná data házenkářských soutěží. Pro zpracování byla shromážděna data z nejvyšší mužské házenkářské soutěže v Německu a České republice za posledních 10 sezón, v letech 2002 - 2012. V první fázi praktické části práce byly určeny základní statistiky a v následující části práce bylo provedeno testování tří hypotéz pomocí vhodných statistických testů. Konkrétně se jednalo o hypotézy o normalitě vstřelených gólů, o dynamice v soutěži a o dynamice mezi oběma soutěžemi. V dalších kapitolách praktické části byl proveden výpočet rankingů pro jednotlivé týmy samostatně za celé sledované období a samostatně pro jednotlivé sezóny. Předpovědi výsledků zápasů získané na základě porovnání rankingů byly porovnány se skutečnými výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to collect and analyze results of handball matches. Assembling matches from 2002-2012, we construct a dataset consisting of $ 4674 $ matches from top men?s handball leagues in Germany and the Czech Republic. First, we present a concise overview of selected statistical methods for hypothesis testing and three ranking algorithms. Next, we provide basic descriptive statistics of the dataset and study hypotheses regarding the normality of the scoring, its dynamics within the game and within the season. Finally, rankings are computed and their prediction rates are studied.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMA) / Departmens of Mathematics (DMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
hlavni text.pdfPlný text práce804,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Sediva.pdfPosudek vedoucího práce152,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO-Sediva.pdfPosudek oponenta práce198,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O-Sediva.pdfPrůběh obhajoby práce35,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7171

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.