Název: Motivování zaměstnanců v organizaci
Další názvy: The Motivation of Employees at an Organization
Autoři: Heroutová, Blanka
Vedoucí práce/školitel: Pavlák, Miroslav
Oponent: Divišová, Ivana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7176
Klíčová slova: motivace;motiv;stimulace;podnik
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;motive;stimulation;company
Abstrakt: Cílem této práce je analyzovat motivační program Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a zjistit, jak s ním jsou spokojeni jeho pracovníci. Bylo zjišťováno, co je v zaměstnání znepokojuje, co naopak vítají, jaká mají očekávání do budoucnosti. Ze zjištěných skutečností jsou poté v závěru práce navržena opatření směřující ke zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to analyze the motivating plan of the Regional police headquarters in Karlovy Vary region and to find out how its employees are satisfied with it. It was investigated what they worry about in thein job, on the contrary what they welcome, what expectation to future they have. In the end of this work measures aiming to improvement have been suggested.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka konecna.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heroutova v.pdfPosudek vedoucího práce296,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heroutova o.pdfPosudek oponenta práce563,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Heroutova ob.pdfPrůběh obhajoby práce262,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7176

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.