Title: Motivování zaměstnanců v organizaci
Other Titles: The Motivation of Employees at an Organization
Authors: Heroutová, Blanka
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Divišová, Ivana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7176
Keywords: motivace;motiv;stimulace;podnik
Keywords in different language: motivation;motive;stimulation;company
Abstract: Cílem této práce je analyzovat motivační program Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a zjistit, jak s ním jsou spokojeni jeho pracovníci. Bylo zjišťováno, co je v zaměstnání znepokojuje, co naopak vítají, jaká mají očekávání do budoucnosti. Ze zjištěných skutečností jsou poté v závěru práce navržena opatření směřující ke zlepšení.
Abstract in different language: The aim of this work is to analyze the motivating plan of the Regional police headquarters in Karlovy Vary region and to find out how its employees are satisfied with it. It was investigated what they worry about in thein job, on the contrary what they welcome, what expectation to future they have. In the end of this work measures aiming to improvement have been suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka konecna.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Heroutova v.pdfPosudek vedoucího práce296,85 kBAdobe PDFView/Open
Heroutova o.pdfPosudek oponenta práce563,29 kBAdobe PDFView/Open
Heroutova ob.pdfPrůběh obhajoby práce262,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.