Název: Zhodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu
Další názvy: Evaluation of economic efficiency of investment project
Autoři: Kasík, David
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Hejduková, Pavlína
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7183
Klíčová slova: Investice;hodnocení investic;efektivnost investic;investiční rozhodování;kapitálový výdaj
Klíčová slova v dalším jazyce: Investment;evaluation of investments;investments efficiency;investment decisions;capital outlay
Abstrakt: Předmětem této práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti investice, která přímo souvisí s pracovní náplní autora. Shrnuje základní teoretické poznatky související s problematikou hodnocení investic a investičním rozhodováním, popisuje jednotlivé fáze investičního procesu a moderní metody užívané k analýze efektivnosti investic. V praktické části se zabývá investičním projektem v reálné firmě, aplikací teoretických poznatků, na jejichž základě formuluje závěrečné zhodnocení jeho ekonomické efektivnosti a doporučení pro budoucí investiční rozhodování firmy.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is the evaluation of investment economic efficiency which is directly connected with the author´s workload. It summarizes common knowledge related to investments evaluation and investment decision, describes individual phases of investment process and modern methods which is used for analysis of investment efficiency. It deals with the investment project in the real company and also with application of common knowledge in the practical part and then formulates a final evaluation of its economic efficiency and recommendation for future investment plans of company
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kasik_David_K10B0124K.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasik ved.PDFPosudek vedoucího práce780,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasik opon.PDFPosudek oponenta práce734,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasik.PDFPrůběh obhajoby práce262,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7183

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.