Title: Zhodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu
Other Titles: Evaluation of economic efficiency of investment project
Authors: Kasík, David
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Hejduková, Pavlína
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7183
Keywords: Investice;hodnocení investic;efektivnost investic;investiční rozhodování;kapitálový výdaj
Keywords in different language: Investment;evaluation of investments;investments efficiency;investment decisions;capital outlay
Abstract: Předmětem této práce je zhodnocení ekonomické efektivnosti investice, která přímo souvisí s pracovní náplní autora. Shrnuje základní teoretické poznatky související s problematikou hodnocení investic a investičním rozhodováním, popisuje jednotlivé fáze investičního procesu a moderní metody užívané k analýze efektivnosti investic. V praktické části se zabývá investičním projektem v reálné firmě, aplikací teoretických poznatků, na jejichž základě formuluje závěrečné zhodnocení jeho ekonomické efektivnosti a doporučení pro budoucí investiční rozhodování firmy.
Abstract in different language: The topic of this thesis is the evaluation of investment economic efficiency which is directly connected with the author´s workload. It summarizes common knowledge related to investments evaluation and investment decision, describes individual phases of investment process and modern methods which is used for analysis of investment efficiency. It deals with the investment project in the real company and also with application of common knowledge in the practical part and then formulates a final evaluation of its economic efficiency and recommendation for future investment plans of company
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kasik_David_K10B0124K.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Kasik ved.PDFPosudek vedoucího práce780,08 kBAdobe PDFView/Open
Kasik opon.PDFPosudek oponenta práce734,28 kBAdobe PDFView/Open
Kasik.PDFPrůběh obhajoby práce262,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.