Title: Porovnání daňové soustavy ČR, Německa a Slovenska
Other Titles: Comparison of tax systems in the Czech Republic, Germany and Slovakia
Authors: Martínková, Alena
Advisor: Hejduková, Pavlína
Referee: Pešková, Kateřina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7186
Keywords: daňová soustava;daňové náležitosti;přímé daně;nepřímá daň;daňové zatížení
Keywords in different language: taxation system;tax terms;direct tax;tax burden
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na porovnání daňové soustavy ČR, Německa a Slovenska. Jsou zde vysvětleny daňové pojmy, následuje charakteristika daňových soustav jednotlivých států, ve které jsou popsány náležitosti daní a mechanizmy jejich výběru. Komparace daňových systémů je obsažena v další části, kde jsou porovnány rozdíly v konstrukcích daní. Je zde rovněž uvedeno rozpočtové určení výnosů daní jednotlivých států. Daňové zatížení poplatníků je nejen porovnáno v čase za pomoci statistických údajů předchozích zdaňovacích období, ale je především analyzováno pomocí modelových příkladů. Na základě těchto příkladů je provedeno zhodnocení daňové politiky jednotlivých států a její dopad na poplatníky.
Abstract in different language: Presented thesis isfocused on comparisonbetween tax system in the Czech Republic, Germany and Slovakia. In thebeginningthere are some tax termsexplainedfollowed by decsribtionof tax systemsofeachstate in which are describedessentialsoftaxes and methodsoftaxesselecion. Comparisonof tax systemsiscontained in nextsection, wherediffernces in tax structures are compared. Budget allocationof tax revenueofeachstateisalsoindicated in thissection. Tax burden on taxpayersis not onlycompared in timeusingstatistical data ofpreviousetaxable period but also and foremostisanalyzedusing model cases. Based on these examples, anevaluationof tax policyofeachstate and itsimpact on taxpayersis made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
martinkova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
martinkova.pdf(1).pdfPosudek vedoucího práce917,66 kBAdobe PDFView/Open
martinkova.pdf(2).pdfPosudek oponenta práce629,06 kBAdobe PDFView/Open
martinkova0003.PDFPrůběh obhajoby práce147,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7186

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.