Název: Plán marketingu na internetu pro konkrétní firmu
Další názvy: Internet marketing plan for a particular company
Autoři: Barták, Martin
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Vallišová, Lucie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7193
Klíčová slova: Internetový marketing;SEO;PPC reklama;sociální sítě
Klíčová slova v dalším jazyce: Internet marketing;SEO;PPC advertising;social networks
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na využití internetu k marketingovým účelům, zejména pro potřeby internetových projektů. Cílem této práce je poskytnout užitečné informace o možnostech marketingu na internetu, jejich využití v praxi a následné vyhodnocení vybraných marketingových aktivit. Celá práce je rozdělena do dvou propojených celků. První část obsahuje obecné teoretické poznatky související s marketingem na internetu. Je pojata tak, aby čtenář získal základní přehled o problematice a porozuměl tak praktickému využití internetového marketingu. Druhá část je zaměřena na aplikaci teoretických poznatků v praxi. Práce zkoumá základní aspekty tvorby webových stránek, optimalizace pro vyhledávače, analyzuje efektivitu různých reklamních systémů a marketing v sociálních sítích.
Abstrakt v dalším jazyce: This work is focused on use of internet for marketing purposes, particularly for needs of internet projects. The target of this work is to provide useful information about possibilities of marketing on the internet, its utilisation in practice and analysis of selected marketing activities. The work is divided into two connected parts. The first part contains general theoretic knowledge related to internet marketing. It is conceived to provide a basic overview, so the readers can understand the practical use of internet marketing. The second part is dedicated to application of theoretical knowledge in practice. The work investigates the basic aspects of creating webpages, optimization for search engines, analysis of several advertising systems and marketing in social networks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Bartak_Martin.pdfPlný text práce930,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bartak.pdfPosudek vedoucího práce684,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bartak.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce598,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bartak.PDFPrůběh obhajoby práce192,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7193

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.