Title: Plán marketingu na internetu pro konkrétní firmu
Other Titles: Internet marketing plan for a particular company
Authors: Barták, Martin
Advisor: Eger, Ludvík
Referee: Vallišová, Lucie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7193
Keywords: Internetový marketing;SEO;PPC reklama;sociální sítě
Keywords in different language: Internet marketing;SEO;PPC advertising;social networks
Abstract: Předložená práce je zaměřena na využití internetu k marketingovým účelům, zejména pro potřeby internetových projektů. Cílem této práce je poskytnout užitečné informace o možnostech marketingu na internetu, jejich využití v praxi a následné vyhodnocení vybraných marketingových aktivit. Celá práce je rozdělena do dvou propojených celků. První část obsahuje obecné teoretické poznatky související s marketingem na internetu. Je pojata tak, aby čtenář získal základní přehled o problematice a porozuměl tak praktickému využití internetového marketingu. Druhá část je zaměřena na aplikaci teoretických poznatků v praxi. Práce zkoumá základní aspekty tvorby webových stránek, optimalizace pro vyhledávače, analyzuje efektivitu různých reklamních systémů a marketing v sociálních sítích.
Abstract in different language: This work is focused on use of internet for marketing purposes, particularly for needs of internet projects. The target of this work is to provide useful information about possibilities of marketing on the internet, its utilisation in practice and analysis of selected marketing activities. The work is divided into two connected parts. The first part contains general theoretic knowledge related to internet marketing. It is conceived to provide a basic overview, so the readers can understand the practical use of internet marketing. The second part is dedicated to application of theoretical knowledge in practice. The work investigates the basic aspects of creating webpages, optimization for search engines, analysis of several advertising systems and marketing in social networks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bartak_Martin.pdfPlný text práce930,16 kBAdobe PDFView/Open
bartak.pdfPosudek vedoucího práce684,75 kBAdobe PDFView/Open
bartak.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce598,45 kBAdobe PDFView/Open
bartak.PDFPrůběh obhajoby práce192,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7193

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.