Název: Penzijní připojištění a jeho význam pro finanční zajištění ve stáří
Další názvy: Retirement income insurance and its importance to provision in old age
Autoři: Hanzlíková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Milan
Oponent: Karlovec, Karel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7199
Klíčová slova: penzijní připojištění;důchodový systém;stavební spoření;vnitřní výnosové procento;zhodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: retirement income insurance;retirement system;building society account;internal rate of return;appreciation
Abstrakt: Bakalářská práce na téma "Penzijní připojištění a jeho význam pro finanční zajištění ve stáří" je zaměřena na analýzu efektivnosti penzijního připojištění jako formy dlouhodobého spoření s cílem zajištění občanů na důchodový věk. Teoretická část se zabývá popisem současného systému sociální podpory a důchodového zabezpečení v ČR. Další kapitola teorie se zabývá popisem samotného penzijního připojištění a jeho reformy z roku 2011. Praktická část se věnuje analýze penzijního připojištění. K vyhodnocení výhodnosti a efektivnosti penzijního připojištění je použito vnitřní výnosové procento, jehož výpočet je prováděn v prostředí MS Excel. Pro srovnání je provedena analýza stavebního spoření, jako alternativy dlouhodobého spoření.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis on "Retirement income insurance and its importance for financial security in old age" is focused on analyzing the effectiveness of retirement income insurance as a form of long-term savings in order to secure citizens' retirement age. The theoretical part describes the current system of social assistance and pension system in Czech Republic. The next chapter is focused on description of the system of retirement income insurance and its reform from 2011. The practical part deals with an analysis of the pension supplementary insurance. To evaluate the benefits and effectiveness of the retirement income insurance system is used internal rate of return. The calculation is performed in MS Excel. For comparison, there is performed an analysis of building society account as an alternative to long-term savings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dufkova_BP.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dufkova.pdfPosudek vedoucího práce596,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dufkova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce582,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dufkova.PDFPrůběh obhajoby práce197 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7199

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.