Název: Finanční analýza podniku Škoda JS, a.s.
Další názvy: Financial analysis of the company Škoda JS, a.s.
Autoři: Kalina, Milan
Vedoucí práce/školitel: Singerová, Jitka
Oponent: Kraft, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7207
Klíčová slova: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;bankrotní modely;likvidita;poměrové ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;bankruptcy models;liquidity;financial ratios
Abstrakt: Tato bakalářská práce s názvem Finanční analýza podniku Škoda JS, a.s., se dělí a teoretickou a praktickou část. Teoretická část nás seznamuje se společností Škoda JS,a.s. a definuje finanční analýzu a použité metody. Praktická část této práce hodnotí hospodářské výsledky společnosti v období let 2006-2011 provedením finanční analýzy. Analýza používá veřejně dostupné výkazy a je tedy provedena z pohledu externího uživatele. Vyhodnocuje finanční zdraví společnosti a přináší návrhy na jeho případné zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis titled Financial Analysis of the company Škoda JS, a.s., is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describe the company Škoda JS and define the financial analysis and the methods that we used. The practical part of this paper evaluates the Company's financial results in the period 2006-2011 performing financial analysis. The analysis uses publicly available reports and is performed from the perspective of an external user. The paper evaluates the financial health of the company and to find suggestions for its improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Financni analyza Skoda.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kalina.pdfPosudek vedoucího práce633,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kalina.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce666,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalina.PDFPrůběh obhajoby práce167,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7207

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.