Title: Finanční analýza podniku Škoda JS, a.s.
Other Titles: Financial analysis of the company Škoda JS, a.s.
Authors: Kalina, Milan
Advisor: Singerová, Jitka
Referee: Kraft, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7207
Keywords: finanční analýza;horizontální analýza;vertikální analýza;bankrotní modely;likvidita;poměrové ukazatele
Keywords in different language: financial analysis;horizontal analysis;vertical analysis;bankruptcy models;liquidity;financial ratios
Abstract: Tato bakalářská práce s názvem Finanční analýza podniku Škoda JS, a.s., se dělí a teoretickou a praktickou část. Teoretická část nás seznamuje se společností Škoda JS,a.s. a definuje finanční analýzu a použité metody. Praktická část této práce hodnotí hospodářské výsledky společnosti v období let 2006-2011 provedením finanční analýzy. Analýza používá veřejně dostupné výkazy a je tedy provedena z pohledu externího uživatele. Vyhodnocuje finanční zdraví společnosti a přináší návrhy na jeho případné zlepšení.
Abstract in different language: This bachelor thesis titled Financial Analysis of the company Škoda JS, a.s., is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describe the company Škoda JS and define the financial analysis and the methods that we used. The practical part of this paper evaluates the Company's financial results in the period 2006-2011 performing financial analysis. The analysis uses publicly available reports and is performed from the perspective of an external user. The paper evaluates the financial health of the company and to find suggestions for its improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Financni analyza Skoda.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
kalina.pdfPosudek vedoucího práce633,05 kBAdobe PDFView/Open
kalina.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce666,19 kBAdobe PDFView/Open
Kalina.PDFPrůběh obhajoby práce167,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.