Title: Finanční hospodaření konkrétního města
Other Titles: Financial management of a particular town
Authors: Morongová, Lucie
Advisor: Hruška, Zdeněk
Referee: Burešová, Veronika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7212
Keywords: obec;územní samospráva;rozpočet obce;financování obce
Keywords in different language: municipality;local government;burget of municipality;funding of municipality
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na hospodaření města Tachov, v letech 2008 ? 2012. Cílem práce je zhodnotit skutečné příjmy a výdaje města Tachov, v konkrétním období, a zároveň ze získaných poznatků navrhnout možnosti k případnému zlepšení hospodaření. Práce je rozdělena na dvě části a to část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou vymezeny pojmy obec a kraj a dále jsou zde shrnuty základní informace o financování územní samosprávy v ČR. Praktické část navazuje na teoretickou a je zde provedena analýza hospodaření města Tachov. Jako hlavní výkazy k provedení této analýzy byly použity rozpočty a závěrečné účty města Tachov v letech 2008 ? 2012. V závěru práce je zhodnocení dosavadního hospodaření města Tachov s návrhem na zlepšení hospodaření a predikcí vývoje hospodaření následujícího roku.
Abstract in different language: This thesis is focused on the economy of Tachov in the years 2008 - 2012. The aim of the thesis is to evaluate the actual incomes and expenses of Tachov in a particular period and to propose several suggestions how to achieve higher efficiency of the administration. The thesis is divided into two parts: a theoretical part and a practical part. In the theoretical part we define administrative units, provinces and countries, and provide information on their funding. In the practical part which follows the theoretical part we give an analysis of the economy of Tachov. As the underlying source of data we use budgets and final accounts of Tachov from years 2008 - 2012. In the conclusion we evaluate the current economy of Tachov and propose possible optimizations and prediction of the development for the following year.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MORONGOVA_Lucie.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
morongova.pdfPosudek vedoucího práce606,18 kBAdobe PDFView/Open
morongova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce630,94 kBAdobe PDFView/Open
morongova.PDFPrůběh obhajoby práce151,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7212

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.